Kontantstøtte til bedrifter

Bedriftene skal få overført penger på konto for dekning av faste løpende kostnader i dagens situasjon med sviktende omsetning for de aller fleste bransjer. Det er essensen i regjeringens forslag til kontantstøtte. Hensikten er å bidra til at bedriftene overlever dagens spesielle situasjon slik at de kan gjenoppta sin virksomhet når omstendighetene normaliseres.

Ett av regjeringens mål er at sunne bedrifter med livets rett ikke skal dukke under i dagens situasjon. Dette er viktig for at Norge skal ha noe å leve av på sikt og ikke minst for at alle permitterte skal ha en jobb å gå tilbake til straks nåværende restriksjoner blir opphevet.

- Vi tror ordningen vil fungere bra og være spesielt til nytte for våre tur-, ekspress- og flybussbedrifter. Mange av disse har lagt store deler av virksomheten i "dvale", men trenger pengemessig støtte for å dekke faste utgifter i en periode uten særlige inntekter, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Enkelt og raskt

Ordningen er ment å være enkel og raskt kunne gi bedriftene en likviditetsmessig støtte. Det legges dermed opp til elektronisk behandling, og en portal for registrering av nødvendige opplysninger vil etter planen være klar 17.04. For at man kan nyttiggjøre seg ordningen, må bedriften ha en månedlig omsetningssvikt på minst 30 prosent. Denne grensen er imidlertid redusert til 20 prosent for mars siden mange av bedriftene hadde normale inntekter fra og med 01.03 og frem til restriksjonene ble innført 12.03.

- Ordningen er tillitsbasert. Bedriftene oppgir selv nødvendige data via den elektroniske portalen, men det er viktig at ordningen ikke blir misbrukt av useriøse aktører. De oppgitte data vil bli ettergått på et senere tidspunkt, og bruk av feil eller manipulerte tall vil medføre krav om tilbakebetaling og omfattende sanksjoneringer, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Større bedrifter kan benytte ordningen, men ingen vil få dekket mer enn 30 millioner per måned. Visse bransjer er imidlertid unntatt fra ordningen, men ingen av disse inngår i NHO Transports medlemsmasse.

Krever egenandeler

Hvis bedriften er kvalifisert for støtte via nødvendig omsetningssvikt, vil støttebeløpet bli beregnet som følger:

Kompensasjon = Prosentvis fall i omsetning x (støtteberettigede faste kostnader minus egenandel) x justeringsfaktor.

Egenandelen settes til kroner 10.000, og justeringsfaktoren utgjør 0,8. Foretak som er pålagt stenging av myndighetene vil ha en høyere justeringsfaktor og slippe egenandeler. Støttebeløp under kroner 5.000 vil ikke bli utbetalt.

- Vi kunne ønske at både egenandelen var lavere eller ikke-eksisterende. Samtidig burde justeringsfaktoren vært høyere slik at mindre enkeltpersonforetak som løyvehavere på drosjesiden i større grad kunne ha nytte av ordningen, sier Stordrange.

Det er kun såkalte "uunngåelige faste kostnader" som kompenseres, og disse fremgår av kodene eller postene 6300, 6340, 6395, 6400, 6700, 6995, 7040, 7490 og 7500 i næringsoppgavene. I tillegg kompenseres netto renteutgifter.

- Dette medfører at bedriftene får kompensert løpende leasingavgifter, men ikke avskrivningskostnader hvis materiellet er kjøpt og betalt. Dette kan ansees som en viss forskjellsbehandling, men ordningen er primært ment som en akutt likviditetshjelp og avskrivninger utgjør ikke en likviditetsmessig belastning. Dessuten får man kompensert løpende rentekostnader hvis materiellet er finansiert via ordinære banklån, sier Stordrange.

En konkret mangel

Det er ennå ikke klart hvordan man skal klare å likestille ulike organisasjonsmodeller og -strukturer, men det har regjeringen lovet å komme tilbake til. Dette spørsmålet er også viktig for NHO Transports medlemsbedrifter fordi man har valgt å organisere den anbudsbaserte kollektivvirksomheten og den kommersielle delen som ekspress- og turbuss på ulike måter. Noen har disse innenfor samme selskap, mens andre har skilt disse virksomhetene i ulike juridiske enheter. Ulike organisasjonsmodeller må ikke medføre konkurransevridning ved at den ene strukturen får høyere kompensasjon enn den andre.

- Ole Erik Almlid illustrerte problemet på en utmerket måte på kveldens pressekonferanse. En hotellkjede med 30 hoteller organisert som egne aksjeselskap kan ikke få 30 ganger høyere kompensasjon enn en annen kjede med 30 hoteller innenfor samme aksjeselskap, avslutter Lunde.

Les mer på NHOs nettside:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: