Kritisk personell slipper militærtjeneste

Kritisk nøkkelpersonell i transportsektoren kan bli innkalt til tjeneste i Heimevernet under koronakrisen. Disse vil få fritak fra tjenesteplikten.

Behov for personell for å bemanne kritiske samfunnsfunksjoner skal prioriteres fremfor Heimevernets personellbehov. Det slår Forsvarsdepartementet fast i en instruks til Forsvaret.

Les mer her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: