NHO Transport

Innhold

Anmoder KS om å initiere kompensasjon

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Et brev om dette ble sendt 14.04.20, og NHO Transport trekker frem at det er innført de strengeste restriksjoner i Norge i fredstid for å redusere smitten av Covid-19. Skal vi lykkes med å begrense smitten, må alle bidra i en omfattende samfunnsdugnad.

- Ved en dugnad er det et viktig prinsipp at ingen skal tape eller tjene på omstendighetene. Da kan ikke offentlig sektor representert ved kommuner og fylkeskommuner plutselig kansellere all fast kjøring uten kompensasjon slik at tjenesteyter sitter igjen med alle kostnadene. Sistnevnte skal selvsagt minimalisere sine variable kostnader, men de faste kostnadene må fordeles på en rimelig måte, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I brevet blir det også understreket at drosjenæringen er en del av kollektivsektoren, som er karakterisert som en samfunnskritisk funksjon, som skal opprettholdes under dagens restriksjoner. Regjeringen har understreket at kritiske samfunnsfunksjoner også må være intakt når forholdene normaliseres.

- Og da kan ikke offentlige organer som kommuner og fylkeskommuner undergrave denne målsetningen ved å unnlate å gi noen former for kompensasjon. Hvis tjenesteyter skal sitte igjen med alle kostnader, vil man mange gå konkurs eller starte en frivillig avvikling. Da vil det på sikt bli mindre konkurranse, og det kan bli spesielt vanskelig å få reetablert nødvendig kapasitet innen spesialtransport. Vi håper at KS forstår dette og dermed tar nødvendige initiativ overfor kommuner og fylkeskommuner, avslutter Stordrange.

Les brevet her

Les mer om NHO Transport arbeid for drosjebransjen:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: