Uklarheter om nye avgiftssatser

Publisert

Stortinget har vedtatt at merverdiavgiftssatsen for persontransport skal reduseres fra 12 til seks prosent for perioden 01.04.20 til 31.10.20. Denne endringen gjelder også for drosjenæringen, hvor det er reist spørsmål om avgiftsreduksjonen skal komme tjenesteleverandør eller kjøper til gode.

NHO Transport har tatt opp problemstillingen i et eget brev til Finansdepartementet datert 07.04.20. I brevet trekker foreningen frem følgende formulering fra Stortingsproposisjon 67s 2019-2020:

Differansen mellom innbetalt merverdiavgift med 12 pst. og ny sats på 8 pst. skal i stedet tilfalle den avgiftspliktige som har oppkrevd merverdiavgift med 12 pst.

- Denne formuleringen viser at avgiftsreduksjonen skal tilfalle løyvehaverne. Dette er ikke noe problem når man transporterer privatpersoner. I deler av markedet er det fri prissetting, og da kan løyvehaver ta samme pris som før og beholde avgiftsreduksjonen. I de prisregulerte deler av markedet er maksimalsatsene oppgitt med merverdiavgift, og løyvehaverne kan da selv bestemme hvem som skal nyte godt av avgiftsreduksjonen så lenge man ikke overskrider maksimale satser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

I følge Stordrange oppstår problemet primært ved fakturering av kjøring for offentlige instanser som kommuner, fylkeskommuner eller helsevesenet. Disse har om regel en forhåndsavtale, som er nettobasert, og dermed har en fast pris pluss merverdiavgift.

- Spørsmålet blir da om løyvehaverne eller drosjeselskapene må fakturere gammel pris pluss seks prosent merverdiavgift og dermed gi hele avgiftsreduksjonen til transportkjøper. Skal man etterleve intensjonene i Stortingsproposisjonen, burde man i stedet få anledning til å fakturere gammel bruttopris og dermed la den avgiftspliktige få fordelen ved redusert sats i en begrenset periode, sier Stordrange.

NHO Transport påpeker også i brevet at redusert sats allerede har blitt iverksatt. Finansdepartementet anmodes dermed å gi et raskt svar på problemstillingen.

Les brevet her

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: