Innspill til kontantstøtten for bedrifter

NHO Transport er positiv til regjeringens forslag til kompensasjonsordning for bedrifter med kraftig omsetningssvikt etter at dagens restriksjoner ble innført 12.03.20. Det er imidlertid behov for tre justeringer for at ordningen ikke skal medføre konkurransevridning og bli mer treffsikker.

Regjeringen presenterte ordningen på en pressekonferanse 02.04.20, og transport.no omtalte forslaget samme dag. Les mer her.

Stortingets finanskomite behandler forslaget 06.04.20 og skal legge frem sin innstilling 07.04.20. Det hele skal vedtas av et samlet storting samme dag, og ordningen skal være på plass inn 17.04.20.

- NHO Transport har sendt et eget notat til finanskomiteen, hvor foreningen påpeker to forhold som kan medføre en uheldig konkurransevridning, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han sikter da til at forskjellige organisasjonsmodeller eller -strukturer ikke må medføre at bedrifter får ulik kompensasjon. Noen selskaper har splittet rute- og turbussdelen i to ulike aksjeselskaper, mens andre har begge virksomhetene som separate forretningsområder innen samme aksjeselskap.

- Slike forskjeller i organisering må ikke medføre ulike nivå på en eventuell kompensasjon. Den andre risikoen for forskjellsbehandling er knyttet til leasingavgifter og avskrivning. Førstnevnte kompenseres, men ikke avskrivninger. Dette medfører at selskaper med en nøktern drift straffes. Disse har gjennom årene holdt tilbake overskudd i bedriftene for å øke soliditeten fremfor å betale omfattende utbytte til eierne og kan dermed finansiere materiell med egne midler eller banklån, sier Stordrange.

Stordrange understreker at regjeringen nok har foreslått denne forskjellen fordi man anser kompensasjonsordningen som en ren likviditetsstøtte. Som kjent, har ikke avskrivninger noen likviditetsmessig effekt.

NHO Transport har også påpekt at en egenandel på 10.000 kroner og et minstebeløp for utbetaling på 5.000 kroner medfører at små bedrifter med lav omsetning får liten glede av ordningen. Man bør ha faste, løpende kostnader på bortimot 18.000 kroner for å få utbetalt kompensasjon, og foreningen trekker frem drosjeløyvehavere som et eksempel på en gruppe som rammes av disse begrensningene. Dette kan rettes opp ved å frafalle krav til egenandel for små bedrifter eller fjerne denne for enkeltpersonforetak.

- Vi håper at finanskomiteen vil ta hensyn til våre innspill. Imidlertid har regjeringen gjort det klart at den er villig til å endre på ordningen underveis hvis det skulle bli uheldige og utilsiktede virkninger. Vi kan dermed over påske ta opp våre problemstillinger med regjeringen hvis ikke finanskomiteen prioriterer disse, avslutter Stordrange.

Finanskomiteens notat 06.04.20

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: