NHO Transport

Innhold

Nyhetsarkiv

Vis filtrering

79 resultater

Type artikkel
Velg område
79 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Nyhet, Næringspolitikk, Taxi drosjeregulering

  Positive til endringer av taxi-reguleringer

  NHO Transport ble på et møte hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen i desember informert om Samferdselsdepartementets planer for endringer av dagens reguleringer av taxi-markedet. Foreningen har nå sendt departementet sine kommentarer og støtter de fleste forslagene til endringer.

 2. Nyhet, Taxi miljøkrav, drosjeregulering

  Seminar om klimavennlige drosjeflåter

  Tirsdag 12 desember inviterte ZERO og DIFI til seminar om veien til klimavennlige drosjeflåter. Flere aktører i drosjenæringen var til stede, hvor blant annet Bergen Taxi og NHO Transport holdt innlegg om perspektivene fra næringen.

 3. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Taxireguleringer skal gjennomgås

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen hadde invitert organisasjonene på taxisiden til et møte i formiddag, hvor hensikten var å orientere om departementets svar på ESAs innsigelser fra februar. ESA mener at den såkalte antallsreguleringen eller behovsprøvingen av antall drosjeløyver strider mot EØS-avtalen, og departementet har fått utsatt svarfristen to ganger.

 4. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Foreslår endring i taksameterforskriften

  Justervesenet har sendt på høring forslag til å endre taksameterforskriften, som i dag påbyr at betalingsterminal skal være tilkoblet taksameteret i drosje. Det er denne tilkoblingen som nå foreslås fjernet.

 5. Nyhet, Taxi miljøkrav, drosjeregulering

  Miljøkrav for drosje innføres i Oslo

  NHO Transport støtter Oslo kommunes forslag om endring av drosjeforskriften i Oslo, noe som betyr krav om nullutslippskjøretøy for drosjer med foreslått implementering i 2022.

 6. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Forslag om prisopplysning og oppheving av hovederverv i drosjetransport

  NHO Transport ga nylig sitt høringssvar til Samferdselsdepartementets forslag om å blant annet "uoppfordret å gi forbrukerne et pristilbud før avtale om transport inngås". I tillegg foreslås det å oppheve kravet om hovederverv for løyvehavere og sjåfører.

 7. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Like konkurransevilkår

  Ubers "trusler" om å nedlegge Uber Pop i Norge hvis ikke selskapet får tilfredsstillende rammebetingelser har skapt debatt de siste dagene. Mye har dreid seg om skatter og avgifter, men det viktigste er at tradisjonelle og nye aktører får like konkurransevilkår.

 8. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Ber om mer tid til å besvare ESAs spørsmål om taxi

  Samferdselsdepartementet fikk opprinnelig utsatt fristen for å besvare ESAs innvendinger mot den såkalte antallsbegrensningen eller behovsprøvingen av antall taxiløyver til 21.06.17. Departementet understreker at man trenger lengre tid for å vurdere alle forslag til endringer av taxireguleringene.

 9. Nyhet, Taxi drosjeregulering

  Fragmentert behandling av fremtidige rammebetingelser for viktig næring

  Delingsøkonomiutvalget kom med sin innstilling 6. februar, og høringsfristen er nå passert. NHO Transport er bekymret for at den politiske behandlingen av fremtidige rammebetingelser for drosjebransjen blir fragmentert. Foreningen er heller ikke helt enig i Delingsøkonomiutvalgets definisjon av begrepet delingsøkonomi.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: