Statens vegvesen vil transportkriminalitet til livs

NHO Transport har lenge satt lys på problemstillinger i turbussbransjen. Nå foreslår Statens vegvesen nye tiltak i kampen mot transportkriminalitet.

Statens vegvesen har i en ny rapport foreslått å etablere en tverretatlig faggruppe for å bekjempe transportkriminalitet, samt klargjøre reglene for persontransportkabotasje. Tiltakene ønskes velkomment av NHO Transport.

– Dette for å styrke kompetansen og øke kunnskapen om det som skjer på dette området, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Bakgrunnen for forslaget er en rapport av krimgruppen til Statens vegvesen som gir en situasjons- og modusbeskrivelse knyttet til transportkriminalitet. Rapporten viser blant annet til at det er svært liten risiko for å bli oppdaget for de som organiserer transportkriminalitet. Det skyldes flere forhold, blant annet at regelverket er fragmentert og ansvaret fordelt på ulike myndigheter.

- Vi har gjennom konkrete saker dokumentert hva som kreves av nye arbeidsmetoder og til tverretatlig samarbeid, for å kunne avdekke denne type aktører, sier Jon Molnes, leder av krimgruppa.

I rapporten, som nylig ble presentert for samferdselsminister Knut Arild Hareide, foreslås det å etablere en faggruppe for å kunne samle kompetanse og kapasitet som kan følge aktører uavhengig av geografiske og organisatoriske grenser. Samhandling på tvers av landegrenser er og en forutsetning for å lykkes. I en slik faggruppe er det naturlig at Skatteetaten, Arbeidstilsynet og Politiet deltar, i tillegg til Statens vegvesen.

Konkret om kabotasje i turbussbransjen:

Som følge av at ulovlig kabotasje ikke blir avdekket, vil heller ikke transportørene bli konfrontert med kravene som gjelder for lønn til sjåførene og innbetaling av merverdiavgift for oppdragene som utføres nasjonalt. I sum gir dette de useriøse og kriminelle aktørene et så stort konkurransefortrinn at de vil fortrenge lovlige transporter, heter det blant annet i rapporten.

– For å komme disse utfordringene til livs, er det avgjørende at den regulerte adgangen til å drive slik transport blir effektivt kontrollert og sanksjonert der kontrollørene finner avvik, påpeker Molnes.

Av spesifikke tiltak i rapporten skriver Statens vegvesen blant annet at det bør jobbes for å klargjøre grensene for lovlig persontransportkabotasje. Rapporten viser så til Danmark, hvor regelen nå er at man kan utføre lovlig persontransportkabotasje i sju sammenhengende dager per måned.

Flere, deriblant Litauiske busser står stasjonert i Norge gjennom store deler av året.

NHO Transport har i flere år arbeidet for en mer samordnet kontrollinnsats og tydeligere regler for persontransportkabotasje. Foreningen støtter fullt ut tiltakene som er foreslått i Statens vegvesens nye rapport.

Les også:

- Vellykket turbusstreff: Statens vegvesens krimgruppe jobber med transportkriminalitet

- Ny rapport: Flere utenlandske enn norske turbusser i Norge

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: