Vellykket bransjetreff for turbuss

Nyhet, Taxi, Turbuss

Publisert

Til tross for svært mye utenlandske busser har det vært en sesong med høy aktivitet for norsk turbussbransje.

Torsdag 26 september ble høstens bransjetreff for turbussnæringen gjennomført. På agendaen stod resultater fra årets telleaksjon, status rundt buss for tog kjøring, miljøkrav til tur- og ekspressbussbransjen i byene og myndighetenes arbeid med transportkriminalitet.

NHO Transport har i flere år arrangert det tradisjonelle høstseminaret for turbussbransjen. For anledningen ble det i år lagt til Lillestrøm i forbindelse med messa Transport & Logistikk 2019. Bransjetreffet var også det første etter sammenslåingen med Norges Bussbransjeforbund, og det var svært gledelig å ønske velkommen til flere nye selskaper.

Resultater fra årets telleaksjon

Et av hovedpunktene var resultatene fra årets telleaksjon av utenlandske turbusser, som i år har generert svært mye aktivitet. I alt ble det gjort 9170 registreringer av utenlandske busser på 4 måneder fra mai til september 2019.

Tallenes tale viste derimot en svært alvorlig situasjon i turbussbransjen hvor det i år var dokumentert 2109 unike observasjoner av utenlandske turbusser, som har befunnet seg i Norge over store deler av sommeren. Enkelte busser er registrert ved opp til 30 ulike anledninger. Til sammenligning var det ca. 1500 norske busser på veiene i sommer, som viser en trend med et stadig økende antall flere utenlandske enn norske turbusser her til lands.

NHO Transport har tidligere fått tydelig dokumentert at flere av de utenlandske turbussene unnlater å følge regelverket. Med de nye tallene vil foreningen igjen gå i dialog med myndigheter for å sikre tiltak med konkurranse på like vilkår i turbussbransjen.

Fortsatt mye buss for tog kjøring

Selve bransjetreffet ble åpnet med innlegg fra Vy som kunne orientere om sommerens buss for tog kjøring og forventninger til avvikskjøring fremover. Vy hadde i år vært svært fornøyd med leveransen fra bussbransjen og kvaliteten på transporttjenestene.

Det ble samtidig nevnt at behovet ville bli noe redusert sommeren 2020 kontra 2019, men igjen bli enda mer aktivitet sommeren 2021. Vy understrekte også at buss for tog kjøring i fremtiden nok ville se annerledes ut enn i dag, som et ledd i den pågående jernbanereformen og nye aktører. Blant annet skal Go Ahead drifte Sørlandsbanen, mens SJ vant anbudet om å drifte tog i nord. Det vil derfor i fremtiden bli flere aktører som er ansvarlig for avvikskjøring for togtrafikken.

Miljøkrav og transportkriminalitet

Videre orienterte Oslo kommune ved Klimaetaten om sitt pågående arbeid med å utrede busstransporten blant kommersielle aktører i Oslo. Det ble også løftet opp fra etaten hvilke tiltak som kan iverksettes i bussbransjen for å bidra til byens mål om 95 % utslippskutt innen 2030. NHO Transport vil følge dette arbeidet og gi innspill til den videre utredningen som nå skal i gang.

Til sist orienterte Jon Molnes fra Statens vegvesen sin krimenhet om sitt arbeid med transportkriminalitet. Molnes holdt et svært spennende foredrag om hvordan myndigheten arbeider med kriminelle aktører i flere sektorer. Også turbuss er noe enheten arbeider med, blant annet rettet mot useriøse aktører innen storbuss og mindre personbiler som er et stadig økende svart marked. Det ble oppfordret til turbussbransjen å komme med tips til mistenkelige forhold, som kan sendes til krimtips@vegvesen.no

Vell møtt til neste bransjetreff

Neste turbusseminar vil bli avholdt i Trondheim 23-24 januar 2020. Hold av datoen allerede nå. NHO Transport vil komme tilbake med mer informasjon snarlig.

Presentasjoner og referat vil bli sendt ut til alle deltakere på seminaret. Send mail til Torstein Jystad (mailadresse under) hvis du også ønsker å få dette tilsendt.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: