NHO Transport

Innhold

Opprettholder krav om kompensasjon

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

NHO Transport har på nytt anmodet KS, Kommunesektorens organisasjon, om å få fylkeskommuner og kommuner til å gå i dialog med drosjenæringen om kompensasjon for kansellering av faste kjøreoppdrag. Foreningen understreker igjen at vi er inne i en samfunnsdugnad, hvor ingen skal tap eller tjene på dagens situasjon i forhold til normale forhold.

NHO Transport ba om et slikt initiativ allerede 15.04.20. KS var imidlertid raske med å avvise dette og påpekte at drosjenæringen primært måtte støtte seg på statlige kompensasjonsordninger.

- Det er nå klart at kompensasjonsordningen vil gi svært lav eller ingen støtte til drosjeløyvehaverne. Dette gjelder selv om egenandelen er redusert fra kroner 10.000 til kroner 5.000. Det er ingen tvil om at fylkeskommuner og kommuner sparer penger på å kansellere faste kjøreoppdrag. På den annen side sitter transportørene igjen med udekkede tap etter at variable kostnader som sjåførlønn, drivstoff samt bomavgifter er eliminert og eventuell statlig støtte er trukket fra. Denne ubalansen er ikke i tråd med intensjonene bak samfunnsdugnaden, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at det er positivt at fylkeskommunene og kommunene har erkjent drosjenæringens utfordringer. De vedgår også at det vil få store negative konsekvenser hvis deler av drosjenæringen blir avviklet frivillig eller via konkurser.

Les NHO Transports brev til KS av 07.05.20 her
Les KS sitt svar mottatt 22.04.20 her
Les NHO Transports brev av 15.04.20 her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: