NHO Transport

Innhold

Leverte innspill til statsbudsjettet for 2021

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Jon Arne Foss

Regjeringen fremla forslag til nytt statsbudsjett 07.10.20. Budsjettet skal endelig vedtas i Stortinget før jul. NHO Transport har i den forbindelse gitt innspill om persontransportens rammevilkår til fem fagkomiteer på Stortinget.

Foreningen har levert skriftlige innspill til fem komiteer på Stortinget, og har i tillegg deltatt på høringsmøter med næringskomiteen, kommunal- og forvaltningskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen.

Kollektivtrafikken må gjenvinne sin rolle
Kollektivtrafikken er sterkt preget av covid-19. Eksempelvis ble passasjertrafikken i det fylkeskommunale tilbudet redusert med over 50 prosent i andre kvartal i år sammenlignet med 2019.

På møtet med transport- og kommunikasjonskomiteen takket NHO Transport regjeringen og Stortinget for støtten til å opprettholde et samfunnskritisk tilbud. I 2021 er det foreslått 1 250 millioner ekstra kroner til fylkeskommunene.

- Trafikkutviklingen neste år vil påvirkes av smittesituasjonen, vaksinering og hvordan advarslene mot å reise kollektivt vil slå ut på transportvaner og reisebehov. Det vil ta tid å reetablere gode kollektive reisevaner, og frykten mot trengsel bør blant annet møtes med midler til økt kapasitet slik at Byvekstavtaler og Belønningsavtaler kan oppfylles, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange.

Forutsigbar støtte og likebehandling
NHO Transport var også opptatt av at den billettfinansierte persontransporten vil ha behov for forutsigbar midlertidig støtte neste år som følge av pandemiens restriksjoner og markedssvikt. 

- Sammen med NHO og flere andre landsforeninger argumenterte vi for en fortsatt redusert mva-sats på 6 prosent for å stimulere en viss etterspørsel innen reiseliv og persontransport. Kompensasjonsordningen til reiselivet, hvor deler av persontransporten inngår, bør også styrkes i 2021. 680 millioner kroner er neppe tilstrekkelig for at sunne bedrifter skal overleve krisen, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Avklaringer om tilskuddsordningen for ekspressbusser både i høst og neste år ble også etterspurt.

- NHO Transport understreket at kompensasjonsordningene må utfylle og ikke ekskludere hverandre. De må likebehandle virksomheter uavhengig av organisasjonsform og finansieringsløsninger. Dessverre har ordningene i 2020 bidratt til uheldig og utilsiktet konkurransevridning, noe vi håper Stortinget vil endre fremover, sier Stordrange.

Insentiver for å oppnå reelle klimagevinster ved bruk av bærekraftig biodrivstoff og tydeligere kabotasjeregler for å sikre norsk verdiskaping og arbeidsplasser i turbussmarkedet ble også formidlet til relevante fagkomiteer.

Les innspillene
NHO Transports innspill til Stortingets behandling av statsbudsjettet kan leses her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: