Kompensasjonsordning for reiselivet er klar

Næringsminister Iselin Nybø presenterte den nye kompensasjonsordningen for reiselivet på en pressekonferanse 20.10.20. Foto: NFD/Øyvinn Myge

Næringsminister Iselin Nybø presentere i ettermiddag den nye kompensasjonsordningen for reiselivet. Passasjertransport med buss og båt er inkludert i ordningen, som i første omgang skal dekke månedene september, oktober, november og desember 2020.

Bedriftene som inngår i ordningen kan ikke søke om kompensasjon før i januar 2021. Man kan da søke samlet for alle fire måneder.

Transport viktig for reiselivet
For persontransport er følgende NACE-koder lagt til grunn: 49391, 49392, 49393, 50101, 50102, 50109, 50300. De to første kodene inkluderer rutebuss utenfor by og forstadsområder og turbussvirksomhet.

- Vi er veldige glade for at ordningen inkluderer turbussvirksomhet, og med disse kodene kan også ekspressbusselskapene søke om kompensasjon hvis ikke tilskuddsordningen for kommersielle ruter blir videreført utover høsten. Det er også grunn til å tro at flybussene kan søke, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Det er avsatt omkring 1,4 milliarder kroner til ordningen i høst. Den er også tenkt videreført for deler av 2021, og i regjeringens forslag til statsbudsjett for neste år er det avsatt 680 millioner til dette formålet.

- Tilskuddsrammen for denne ordningen bør økes betydelig i 2021 slik at man er forberedt på kompenserende tiltak inntil markedet er mer normalisert. Dette har vi tatt opp på høringsmøte med Stortingets næringskomite 15.10, og vil også bli trukket frem på møtet med transportkomiteen i morgen, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Søknadsgrunnlag
NHO, NHO Reiseliv, LO, Virke og SMB Norge har deltatt direkte i forhandlingene med Næringsdepartementet om ordningen.

- NHO Transport har imidlertid sendt to omfattende brev til næringsminister Iselin Nybø. I første brev argumenterte foreningen for at tur- og flybusser måtte inkluderes i reiselivspakken, og i brev nummer to ble det understreket at ordningen måtte medføre likebehandling og ikke konkurransevridende elementer. NHO Transport har også hatt et godt samarbeid med NHO og NHO Reiseliv i denne saken, sier Stordrange.   

Brønnøysundregisteret skal forvalte ordningen, som i stor grad baseres på den generelle kompensasjonsordningen for næringslivet. Kriteriene er i hovedsak som følger ifølge Næringsdepartementet: Tilskuddet for selskap som opplever omsetningsfall på 40 prosent eller mer beregnes ut fra uunngåelige faste kostnader, multiplisert med omsetningsfall i prosent og multiplisert med en justeringsfaktor.  Den såkalte justeringsfaktoren er 0,5, og det er ingen egenandel. Det er også et krav at hoveddelen av foretakets virksomhet må  komme fra reiselivsmarkedet.

Se pressemelding: 

For definisjon av NACE-koder:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: