Foto:

NSB vil bruke utenlandske turbusser

Foto: NSB. Foto:

NRK har i dag meldt at NSB har søkt Samferdselsdepartementet om tillatelse til å bruke utenlandske turbusser for å dekke behovet for "buss for tog" til sommeren. NHO Transport påpeker overfor NRK at NSB er for opptatt av pris fremfor miljø og kvalitet.

NSB hevder at behovet for busser blir doblet kommende sesong og at norske turbusselskaper ikke har tilstrekkelig kapasitet til å dekke NSBs behov. Selskapet har dermed søkt Samferdselsdepartementet om å få bruke utenlandske busser.

- Våre medlemsbedrifter reagerer på dette og mener bestemt at de har tilstrekkelig kapasitet. Problemet er i stedet at NSB er for opptatt av pris og at betingelsene ikke gjør det lønnsomt å kjøre for dem. NSB profilerer seg som en miljø- og bærekraftsbedrift og burde dermed prioritere bruk av nyere busser med lave utslipp, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NSB leide også inn svenske busser i en begrenset periode sommeren 2014. NHO Transport reagerte på dette og spurte Samferdselsdepartementet om dette var lovlig.

- Samferdselsdepartementet svarte på dette i et brev av februar 2015 og konkluderte med at bruk av utenlandske busser ved "buss for tog-kjøring" ikke var tillatt. Begrunnelsen var i korte trekk at "buss for tog" var å anse som buss i rute, noe som krever rutebussløyve og dermed etablering i Norge. Man kan heller ikke anvende kabotasjereglene fordi disse kun åpner for "transport utenfor rute", sier Stordrange.

I brevet av 2015 åpner departementet imidlertid for å kunne gi dispensasjon for bruk av utenlandske busser. Departementet hevdet at "hver enkelt sak må vurderes konkret og tillatelse kan gis for en begrenset periode dersom det kan dokumenteres at nødvendig kapasitet med norske operatører ikke kan fremskaffes".

- Vi kan ikke se at NSB i tilstrekkelig grad har dokumentert at det ikke finnes nok busser i Norge. Søknaden er også alt for åpen og vid, og selskapet søker i realiteten om en blankofullmakt til å leie inn utenlandske turbusser i hele sommer. Søknaden tilfredsstiller dermed ikke departementets krav om vurdering i "hver enkelt sak" og "begrenset periode". NHO Transport har bedt Samferdselsdepartementet om et snarlig møte om saken, avslutter Stordrange.

Les Samferdselsdepartementets brev av 19.02.15

Les NSBs søknad her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: