Dokumenter

Vis filtrering

135 resultater

Type dokument
Velg område
135 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Høringssvar - Nye retningslinjer for midlertidig fritak fra krav om løyve - transport med personbil

  Les mer om forslag til nytt rundskriv om dispensasjon etter yrkestransportlovens § 21 - løyvefritak for småskala turistvirksomhet.

 2. Høringssvar - Forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om biodrivstoff

  Les mer om forslag til endringer i produktforskriftens bestemmelser om drivstoff. Forventet utvikling på drivstoffsiden, dagens situasjon på drivstoffsiden.

 3. Høringssvar - Veileder for knutepunktutvikling

  Les mer om veilederen som kan sikre effektive beslutningsprosesser ved etablering og utvikling av knutepunkter og gode løsninger for de reisende.

 4. Høringssvar - Tilrettelegging for felles billetteringsløsninger

  Les mer om Samferdselsdepartementets forslag til endring av yrkestransportforskriften og ny forskrift om billettering ved jernbanetransport – tilrettelegging for felles billetteringsløsninger.

 5. Høringssvar - Merknad - foreleggelse av utkast til rundskriv om løyvefritak knyttet til Inn på tunet-ordningen

  Les mer om - Det vises til Samferdselsdepartementets rundskriv for retningslinjer til innvilgelse av løyvefritak etter yrkestransportloven §21 – løyvefritak knyttet til Inn på tunet-ordningen.

 6. Høringssvar - Innspill til mandat for regionanbud i Trøndelag

  Les mer om Foreslått mandat for kollektivtrafikken i Trøndelag, utenom stor-Trondheim, beskriver en rekke sentrale strategiske og operasjonelle problemstillinger.

 7. Høringssvar - Endringer i taksameterforskriften

  Les mer om tilhøring angående forslag til endringer i taksameterforskriften. NHO Transport er en kombinert bransje-og arbeidsgiverforening for landbasert persontransport, og har følgende kommentarer.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: