NHO Transport - Vedtekter

Krav til nye medlemmer

Bedrifter som søker medlemskap i NHO Transport må framlegge dokumentasjon på at virksomheten driver i tråd med lover og forskrifter. Det kreves framlagt kopi av firmaattest og skatteattest, ikke eldre enn tre måneder. Bedrifter som driver løyvepliktig transport må i tillegg framlegge kopi av løyve.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: