Vil ikke dekke sentraltilknytningsavgift

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Løyvehaverne på drosjesiden får ikke lenger dekket sentraltilknytningsavgiften via kompensasjonsordningen. Dette reagerer NHO Transport på og har dermed sendt et eget notat om saken til næringsminister Iselin Nybø.

Politisk ledelse i Samferdselsdepartementet har mottatt kopi av notatet, og det samme har medlemmene av Stortingets næringskomite og Stortingets transportkomite. Tilknytningsavgiften ble dekket så lenge skatteetaten forvaltet kompensasjonsordningen, men avslagene har kommet etter at Brønnøysundregisteret overtok administrasjonen av ordningen. Brønnøysundregisteret har for øvrig overlatt mye av oppfølgingen til PwC.

- Vi antar at endret praksis må skyldes en misforståelse og raskt vil bli rettet opp. Løyvehaverne er avhengige av sentraltilknytning for å få oppdrag, og sentralene er på sin side avhengige av inntektene for å opprettholde sitt tilbud. At sentraltilknytning ikke er lovpålagt etter at drosjereformen ble innført 01.11.20 er ikke noe argument for ikke å dekke tilknytningsavgiften. Sentraltilknytning er et viktig virkemiddel for å opprettholde en seriøs drosjenæring uten skatte- og avgiftsunndragelser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Betydningen av drosjesentralene og tilknytning blir ytterligere understreket i notat til næringsministeren. Tilknytning til sentral gir blant annet passasjerene ekstra sikkerhet ved uregelmessige hendelser eller ordinære reklamasjoner, og sentralorganiseringen forenkler bestillingene for kundene. Ordningen har også en miljø- og klimamessig fordel ved at kundene vil få tildelt nærmeste ledige bil. Dermed reduseres tomkjøring, noe som frigjør veikapasitet til kollektiv- og annen nyttetransport. I tillegg sørger sentralene for at oppdrag for det offentlige som syketransport, skolekjøring samt NAV- og TT-transport kan foregå på en kostnadseffektiv og presis måte.

Les notatet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: