Regjeringsplattform - verdiskapning og arbeidsplasser i turbussnæringen

Det pågår nå forhandlinger om ny regjeringsplattform mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet. NHO Transport har sendt et innspill om muligheter for økt verdiskapning og flere arbeidsplasser innen norsk turbussnæring. Dette vil igjen gi høyere skatte- og avgiftsinntekter på sikt.

Foreningen hevder at løsningen for å få en ønsket vekst i turbussnæringen er å innføre strengere og mer konkrete kabotasjeregler. Det vises i denne forbindelse til begrensningene i Danmark, som tilsier at utenlandske turbusser kun kan operere i syv dager før de må forlate dansk territorium.

- Samtidig har NHO Transport påpekt behovet for økt kontrollvirksomhet. Myndighetene bør også i større grad kontrollere at utenlandske aktører på kabotasjeoppdrag i Norge er merverdiavgiftsregistrert, og grensen for dette kan gjerne senkes fra 50.000 i året til null slik at registreringsplikten blir udiskutabel, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i Stortinget vært kritiske til at dagens regjering ikke har gjort mer for å redusere konkurransevridningen mellom norske og utenlandske turbussaktører. Dette har gitt seg utslag både i skriftlige spørsmål til ansvarlig statsråd og via såkalte representantforslag.

- Arbeiderpartiet har ved flere anledninger hevdet at de vil "rydde opp" i transportbransjen, og i denne forbindelse har det blant andre vært pekt på turbussbransjen. På toppen av det hele vil innføring av strengere kabotasjeregler ikke medføre økte offentlige utgifter, men tvert imot gi høyrere skatte- og avgiftsinntekter på sikt, sier Stordrange.

Les innspillet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: