Utreder alternativer for taksametre

Nyhet, Bestillingstransport, Taxi

Publisert

Regjeringen har i lengre tid arbeidet for å legge til rette for alternativer til taksametre i drosjenæringen. Nå rykker denne muligheten stadig nærmere. Foto: Taxi Sør.

Samferdselsdepartementet har på kort tid sendt ut to ulike høringer med hensikt å legge til rette for alternativer til taksametre i drosjenæringen. NHO Transport har besvart begge høringene.

Regjeringen har lenge jobbet med å legge til rette for en løsning som skal legge til rette for å benytte seg av alternativer til taksametre i drosjebransjen. I første halvdel av 2019 ble det levert en omfattende rapport fra blant annet Justervesenet og andre, som kom med en vurdering på hvordan man kan regulere mobile applikasjoner som kan brukes som alternativer til taksametre.

Dette har nå blitt fulgt opp med to høringer som skal legge til rette for forskiftsendringer som kan tilrettelegge for denne muligheten. NHO Transport har besvart begge høringene i tett dialog med medlemsbedriftene.

Høringene

  • Den første høringen foreslo mindre endringer i yrkestransportloven og skatteforvaltningsloven. Endringene inkluderer valg av tilsynsorgan for taksametre og de fremtidige kontrollutrustningene (fellesdefinisjon for det som er tenkt å være alternativet til taksameteret) og hvem som skal stå for tredjepartsrapportering av kjøredata fra drosjene som benytter enten taksameter eller kontrollutrustning. Denne rapporteringen blir spesielt viktig ettersom tilslutningsplikten til drosjesentral opphører som følge av regelendringene i drosjereformen.

Les NHO Transport sitt høringssvar her.

  •  Den andre høringen er vesentlig mer omfattende, hvor departementet ønsket tilbakemelding på fordeler/ulemper ved fysisk eller ikke-fysisk tilkobling for kjøretøyets loggføringsposisjon. I utgangspunktet står alternativene om man kan benytte en heldigial kontrollutrustning (mobil appliksjon) uten noen form for fysisk tilkobling til bil, eller om kontrollutrustningen må ha et fysisk tilkoblet loggføringsverktøy.

Les NHO Transport sitt høringssvar her

Ønsker fysisk tilkobling

NHO Transport har i forbindelse med begge høringer vært i tett dialog med berørte medlemsbedrifter. Foreningens hovedanliggende har vært å få frem taksameterets funksjon i dagens drosjebransje, som sikrer tilgang på korrekte kjøredata og hindrer muligheter for å bryte lovverket. Dersom det åpnes for alternativer til taksametre, er NHO Transport klar på at man er nødt til å sikre en fysisk tilkoblet loggføringsfunksjon for de nye kontrollutrustningene, og ikke belage seg på en heldigital kontrollutrustning uten fysisk tilkobling til kjøretøyet.  

Kommer ikke likt med drosjereformen

I tillegg til utredningen som nå foregår på å legge til rette for alternativer til taksametre, vil den mye omtalte drosjereformen snart tre i kraft 1. november 2020, etter å ha blitt utsatt i 4 måneder. Reformen innebærer blant oppheving av behovsprøvingen på drosjeløyver, samtidig som det vil bli frivillig å benytte seg av taklampe. I tillegg senkes kravene til å få tildelt drosjeløyve, samtidig som kravene for å få kjøreseddel heves.

Se oversikt over de viktigste endringene i drosjereformen her.

Taksameterplikten vil foreløpig bestå frem til lovverket om alternativer til taksametre er ferdigstilt, noe som vil skje senere enn de øvrige regelendringene i drosjebransjen fra 1. november 2020. For aktører i det nåværende selskapsvognsegmentet vil disse i fremtiden måtte skaffe seg drosjeløyve, men kan søke dispensasjon fra løyvemyndigheten for taksameterkravet og merking av kjøretøyet dersom de ikke har til hensikt å operere i det tradisjonelle drosjemarkedet.

For spørsmål eller andre henvendelser bes det ta kontakt med NHO Transport. Se kontaktinfo under.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: