Må fakturere avtalt nettopris for drosjetransport

Finansdepartementet skriver i et brev til NHO Transport at drosjenæringen må fakturere avtalt nettopris pluss seks prosent merverdiavgift ved kontrakter eller avtaler om nettopris pluss merverdiavgift. Fordelen ved lavere merverdiavgiftssats tilfaller dermed tjenestekjøper.

På et møte for drosjemedlemmer 03.04.20 ble NHO Transport bedt om å klarere med Finansdepartementet hvordan den midlertidige reduksjonen i merverdiavgiftssats på seks prosentpoeng for persontransport skulle håndteres ved fakturering av kunder med avtale om fast nettopris pluss merverdiavgift. Saken og brevet ble omtalt på transport.no 07.04.20. Les mer her.

- Finansdepartementet er rimelig klar i sin tilbakemelding, og denne rimer med kravet om symmetri i avgiftssystemet. Har man avtalt nettopris pluss merverdiavgift, må kjøper ta hele belastningen når merverdiavgiftssatsen øker. Går det motsatt vei og satsen faller, er det da naturlig at fordelen tilfaller kjøper. Vedkommende har da "risikoen" uansett om endringen er positiv eller negativ, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Departementet skriver også at antydningen om at fordelen skulle tilfalle den avgiftspliktige var myntet på det opprinnelige forslaget, som gikk ut på at satsen skulle reduseres til åtte prosent med tilbakevirkende kraft til 01.01.20. Da ville gevinsten fra 01.01.20 og frem til iverksettelse tilfalle tjenesteyter fordi det ikke ville være krav om at differansen på fire prosentpoeng skulle krediteres kjøper. Ordningen med tilbakevirkende kraft ble ikke iverksatt fordi den ble ansett som ulovlig statsstøtte.

-  Finansdepartementet har imidlertid ikke reagert på foreslåtte praksis i andre deler av markedet. Er det fri prissetting, kan løyvehaver selv bestemme om avgiftsfordelen skal tilfalle kunden ved lavere bruttopris eller løyvehavere ved å bruke gammel bruttopris. Opererer man i områder med maksimalpris, kan man også selv bestemme hvem fordelen skal tilfalle så lenge man ikke overskrider maksimalsatsene. Det er imidlertid viktig at alle kvitteringer og fakturaer frem til 31.10.20 skal ha påført  en merverdiavgiftssats på seks prosent, avslutter Stordrange.

Les brevet fra Finansdepartementet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: