Lover økt kontrollvirksomhet

Publisert

NHO Transport hadde møte med Samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) i forbindelse med første erfaringer fra drosjereformen. Foto: Aurland Taxi.

Samferdselsminister Knut Arild Hareide avholdt 26. november et eget møte med bransjeorganisasjoner, arbeidstakerorganisasjoner og noen enkeltaktører innen drosjenæringen. På møtet lovet samferdselsministeren at kontrollvirksomheten ville bli intensivert overfor både nye og etablerte aktører på drosjesiden.

Hensikten med møtet var å høre hvordan aktørene oppfattet situasjonen under Covid-19-restriksjonene. I tillegg var det ønskelig å høre om erfaringene etter at drosjereformen trådte i kraft 1. november.

- NHO Transport hadde uken før møtet sendt et brev til samferdselsministeren for å påpeke behovet for økt kontroll. Det ble også tydelig presisert at det var mange instanser involvert, noe som krevde stor grad av samordning. Vi er dermed glade for at samferdselsministeren gav uttrykk for det samme og hevdet at Statens Vegvesen ville få et overordnet ansvar. Det betyr forhåpentligvis at Vegvesenets nye krimseksjon får hovedansvaret, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon. H. Stordrange.

Under møtet kom det tydelig frem at drosjenæringen møter to store utfordringer på henholdsvis etterspørsels- og tilbudssiden samtidig. Etter at de siste strenge restriksjoner ble innført i begynnelsen av november har antall passasjerer falt dramatisk samtidig som drosjereformen har medført flere aktører og høyere kapasitet. Mange har dermed en svært lav inntekt eller har valgt å parkere bilene til situasjonen bedrer seg.

- Heldigvis treffer den nye kompensasjonsordningen fra og med 01. september 2020 og til og med 28. februar 2021 drosjenæringen bedre enn den gamle ordningen. Kompensasjonsgraden er høyere, og både egenandel og krav om minstebeløp for utbetaling er fjernet. Det er også svært viktig at inntektssikringen for næringsdrivende opprettholdes, sier Stordrange.

Det var også en viss meningsutveksling om kravene til nye kontrollutrustninger til erstatning for taksametere. NHO Transport fremholdt at disse bør ha en fysisk tilkobling til kjøretøyet for å unngå manipulasjon av viktige data, og administrerende direktør i Oslo Taxi, Gunnar  Frogner Dahl, understreket at det verserte feil oppfatninger om kostnadsnivået ved installasjon og bruk av taksametere. Han fremholdt at disse var blitt langt rimeligere enn hevdet fra visse hold.

Samferdselsministeren avsluttet møtet med å takk for alle gode innspill. Han lovet å følge utviklingen i næringen tett fremover og blant annet invitere til et nytt møte allerede tidlig på nyåret.

Les NHO Transports brev av 17.11.20 her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: