Følger opp kabotasjespørsmålet

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Turbuss

Publisert

Samferdselsminister Jon Georg Dale skriver i et svar til Stortingsrepresentant Arne Nævra fra SV at Norge kontinuerlig jobber for å få klarere kabotasjeregler for turbusskjøring. Han sikter i denne forbindelse spesielt til behovet for å få en tydeligere begrensning på hvor lenge en utenlandsk turbuss kan operere i Norge før den må forlate landet.

I dag kan en utenlandsk turbuss drive kabotasje i et annet EU-land midlertidig, og en mer tydelig definisjon av midlertidig i form av antall dager eller oppdrag er nødvendig for å kunne drive effektiv kontrollvirksomhet og eventuell sanksjonering. Stortingsrepresentant Arne Nævra fra SV stilte i august et skriftlig spørsmål om dette til samferdselsministeren, hvor han blant annet henviste til NHO Transports turbussrapport.

Samferdselsminister Jon Georg Dale skriver også i sitt svar at Norge er bundet av EUs forordning 1073/2009 om felles regler for tilgang til det internasjonale markedet for turbuss, hvor det åpnes for å tillate kabotasje på midlertidig kabotasje. Han trekker også frem at daværende regjering i 2012 prøvde å begrense kabotasjen ved å definere "midlertidig" på en mer tydelig måte, noe som ikke ble ansett som forenlig med nevnte forordning.

- Dale påpeker også i sitt svar at Norge jobber på europeisk nivå for å få gjennomslag for en mer tydelig avgrensning. Det er riktig at norske myndigheter lenge har jobbet med dette, og mye av arbeidet skjer i samarbeid med andre nord- og vest-europeiske land via såkalte Road Alliance. Andre land i vestre deler av Europa har også fått økt kabotasjetrafikk, og det blir dermed etter hvert et økende press for å få strammet inn regelverket, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at mange hadde håpet at det hadde kommet en klargjøring av begrepet i EUs mobiltetspakker, som for tiden er til behandling i EU-Parlamentet. I Mobiltetspakke 1 ligger det en innstramming på godssiden, hvor man i dag har lov til å utføre tre oppdrag i løpet av syv dager før godskjøretøyet må forlate landet.

Les spørsmålet og svaret her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: