NHO Transport

Innhold

Nytt spørsmål om kabotasje i Stortinget

Nyhet, Turbuss, Ekspressbuss

Publisert

Uklare regler om kabotasje har bidratt til at svært mange utenlandske turbusser står stasjonert i Norge i hele sommerhalvåret. Foto: NHO Transport

Stortingsrepresentant Arne Nævra fra SV har sendt et nytt spørsmål til samferdselsminister Jon Georg Dale om kabotasjeregelverket for turbuss. I begrunnelsen for spørsmålet blir det etterlyst tiltak innenfor rammen av dagens EØS-avtale.

I begrunnelsen blir det også referert til NHO Transports turbussrapport. I denne forbindelse blir de viktigste konklusjonene fra rapporten trukket frem.

- Det blir spennende å se hva samferdselsminister Jon Georg Dale vil svare på dette spørsmålet. Trolig vil han henvise til at forslag om strengere sanksjonering ved avdekking av ulovligheter er på høring. Dette vil imidlertid kun ha effekt hvis kontrollvirksomheten intensiveres betraktelig, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Les spørsmålet og begrunnelsen her:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=76844

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: