Nyhetsarkiv

Vis filtrering

576 resultater

Type artikkel
Velg område
576 resultater funnet med valgt filtrering.
 1. Økt satsing på ekspressbusser

  Stortinget fattet 21. juni 2024 et verbalvedtak om en eventuell tilskuddsordning til langdistansebusser. NHO Transport har på denne bakgrunn sendt et brev til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, hvor foreningen beskriver hvordan rammebetingelsene for langdistansebusser kan bedres på enkle og kostnadseffektive måter.

 2. En bedre regulert drosjenæring

  Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mottok drosjeutvalgets siste delutredning 5. juli. Utvalgsleder Hans Petter Graver satte med det punktum for totalt to års utredningsarbeid. Flere endringer foreslås for å sikre et tilfredsstillende drosjetilbud og ryddige forhold i næringen.

 3. Starter opp igjen kartlegging av turbussnæringen

  Nå er det høysesong for turbussnæringen. Fra 1. januar 2024 innførte Samferdselsdepartementet nye kabotasjeregler for utenlandske turbusser i Norge. NHO Transport velger derfor å gjenoppta appen for registrering av utenlandske turbusser i Norge. Bli med på registreringen!

 4. Enighet om rekonstruksjonsavtale

  28. juni ble det kjent at eier og viktigste kreditorer var enige om finansieringen ved en rekonstruksjon av Unibuss AS. Selskapet er dermed reddet, og selskapets ruter vil gå som normalt.

 5. 89-årige Leiv Larsen er glad i jobben sin

  NRK har fulgt Leiv Larsen på jobben som tilkallingsvikar hos Tide på Bømlo i Vestland. Den utadvendte bussjåføren savner å ha passasjerer i bussen siden tillatt aldersgrense i Norge er 75 år.

 6. Alle som har drosjeløyve må tilknyttes en sentral

  Fra 01.09.24 iverksettes nye drosjeregler. Det blir sentraltilknytningsplikt for drosjeløyvehavere. De som vil drive drosjesentral må tilfredsstille objektive krav og ivareta en rekke plikter. Samferdselsdepartementet fastsetter overgangsordninger for aktørene.

 7. Planen for busslærlinger under 21 år er oppdatert

  Busslærlinger skal ha en så god, trygg og systematisk opplæring som mulig, i en representativ arbeidshverdag i persontransporten. EUs yrkessjåførdirektiv og en tilhørende norsk handlingsplan regulerer vilkårene for busslærlinger under 21 år. Statens vegvesen har godkjent en ny plan etter initiativ fra organisasjonene i næringen.

 8. Parkering for turbusser

  NHO Transport har kartlagt turbussparkering i de største byene og ved enkelte turistmål. Se en foreløpig oversikt her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: