Innspillmøte om forholdene i transportsektoren

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård hadde invitert arbeidsgiverorganisasjonene innen transport til et innspillmøte om arbeidsforholdene innen transportsektoren. Innspillene skal danne grunnlagt for departementets tiltaksplan for å bedre lønns- og arbeidsvilkårene innen transport.

Samferdselsministeren var dessverre forhindret, og møtet ble dermed ledet av statssekretær Mette Gundersen. Det var totalt avsatt en time.

- For NHO Transport var det viktig å få frem at departementet ikke behøvde å bruke tid på å kartlegge arbeidsforholdene innen rutebussnæringen. Her er alt basert på høy organisasjonsgrad og en felles, landsdekkende tariffavtale med normallønn slik at alle sjåfører har samme lønn basert på ansiennitet og kompetanse, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Foreningen understreket også at fylkeskommunene sparer over 10 prosent på bruk av anbud i stedet for offentlig drift. Det ble også fremhevet at anbudene ikke går ut over sjåførene siden anbudsovertakelse er definert som virksomhetsoverdragelse. Dermed har ansatte krav på å beholde jobben og lønns- og arbeidsvilkårene ved bytte av operatør. Ved anbud kan det heller ikke konkurreres på lønns- og arbeidsvilkår på grunn av regler om virksomhetsoverdragelse og bruk av felles tariffavtale basert på normallønn.

- NHO Transport presiserte at departementet i stedet burde se nærmere på turbussnæringens situasjon. Sommeren 2019 var det ifølge uoffisielle registrereringer flere utenlandske enn norske turbusser på norske veier, og Arbeidstilsynets kontroller fra 2016 til og med 2018 viste at 60 prosent av de utenlandske sjåførene ikke får allmenngjort lønn. I tillegg hadde 69 prosent av bestillerne ikke betingelser om allmenngjort lønn i sine kontrakter. På toppen av det hele er de utenlandske operatørene ikke merverdiavgiftsregistrert, sier Stordrange.

Det ble også påpekt at dagens kabotasjeregler med åpning for at utenlandske aktører kan operere i Norge hele sommersesongen medfører at Norge mister arbeidsplasser og taper skatte- og avgiftsinntekter. Ringvirkninger til nærliggende bransjer uteblir også siden de utenlandske aktørene kjøper og vedlikeholder bussene i hjemlandet.  

- På denne bakgrunn ba vi nok en gang departementet om snarlig innføring av "danske kabotasjeregler". Disse ble innført 01.11.19 og tilsier at en utenlandsk turbuss kun ta nasjonale oppdrag i syv dager før den må forlate landet. Det må så gå 30 dager før den kan returnere til Danmark. Disse begrensningen bør innføres i Norge allerede i forkant av årets sommersesong, avslutter Stordrange.

Se NHO Transports presentasjon her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: