Turbussnæringen på den politiske dagsorden

NHO Transport avholdt 30. april medlemsseminar for turbussbransjen.

Fredag 30. april avholdt NHO Transport sitt digitale turbusstreff der politikere fra FrP, Høyre og SV deltok, i tillegg til Statens vegvesens utekontrollseksjon. Blant temaene var ulikhetene i kompensasjonsordningen ved lease kontra å eie kjøretøy, strammere kabotasjeregler og arbeid med ny NTP.

Først innledet avdelingsdirektør for utekontroll i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel, om status rundt persontransport og kontrollarbeidet under pandemien. Wigdel kunne fortelle om et stort antall kontroller til tross for smitterestriksjonene, samtidig som hans vurdering var at de fleste turbussaktører har god teknisk stand på sine kjøretøy. Flest brudd forekommer på kjøre- hviletidsbestemmelsene, som NHO Transport tidligere i år har argumentert for at bør mykes opp på visse punkter.

Se presentasjonen fra Statens vegvesen her.

På den politiske dagsorden

Også invitert til seminaret var stortingsrepresentanter fra Høyre, SV og FrP, som alle holdt hvert sitt innlegg før spørsmålrunden.

Fra Høyre kunne stortingsrepresentant Nils-Aage Jegstad informere om at de tar ulike konkurransevilkår i turbussbransjen på alvor, men kunne ikke love et norskt initiativ til en nasjonal kabotasjeregel for bussbransjen som de har gjort i Danmark, og siktet til EUs arbeid på dette punktet. Jegstad pekte likevel på strengere kontroller og et tydeligere bestilleransvar som viktige momenter i Høyre sitt videre arbeid.

Fra SV og FrP kunne både Arne Nævra og Bård Hoksrud informere om at kabotasje var en viktig sak for begge partier. Fra SV kunne Nævra formidle at de ønsket seg en lik regel på dette som i Danmark, nemlig en begrensning på maks 7 dager i landet per kalendermåned.

Foruten om kabotasje ble også ny NTP diskutert blant politikerne, som for kommende periode legger opp til en historisk satsing på samferdsel. Av samtlige partier ble det trukket frem en positiv satsing på fylkesveier og rassikring langs utsatte strekninger. Kommende stortingsbehandling vil avgjøre om planen oppskaleres ytterligere i form av bevilgninger til nye prosjekter og strekninger.

Alle prosjekter i NTP kan sees her

Eie vs leie

Et viktig punkt for turbussbransjen har gjennom Covid-19 pandemien vært å likestille kompensasjonsordningen til å dekke busser som er eid av selskapet selv, i tillegg til de som leaser kjøretøy som i dag dekkes gjennom ordningen. SV og FrP kunne forsikre om støtte på ønsket om å likestille disse finansieringsformene i et kommende stortingsforslag som har frist 18. mai for innstilling, mens Høyre ikke kunne støtte en slik likebehandling slik det lå i dag. NHO Transport vil følge opp dette punktet før endelig behandling.

Næringspolitikk og støttepakker

Under seminaret orienterte også NHO Transport om diverse støttepakker og kompetansehevende tiltak som bransjen kunne benytte seg av. 

I tillegg er det verdt å nevne at NHO Transport har oppdatert sin veileder for trygg turbusstransport, som nå også er oversatt til engelsk.

Se den norske veilederen for trygg turbusstransport her.

Se den engelske veilederen for trygg turbusstransport her.

Ved spørsmål angående støtteordninger eller andre henvendelser er det bare å ta kontakt.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: