Ga innspill på kjøre hviletidsbestemmelser

EU har nå tatt initiativ til å få innspill på hvordan man bedre kan tilpasse kjøre- hviletidsbestemmelsene til passasjertransport. NHO Transport har gitt innspill i prosessen.

NHO Transport hadde et møte med Samferdselsdepartementet den 11. februar i forbindelse med en ny høring i regi av EU kommisjonen på kjøre og hviletidsbestemmelser for buss, som departementet vurderer å sende høringssvar på. NHO Transport hadde flere innspill til departementet for forslag til tilpasninger i bestemmelsene.

Det er altså EU kommisjonen som har sendt ut en høring på kjøre- og hviletidsbestemmelsene, med hensikt i å få innspill på forslag til endringer som bedre tar hensyn til passasjertransport. I dag er reglene like for godstransport og passasjertransport.

NHO Transport sine innspill kan oppsummeres kort i fire punkter:

  • Ukehvil bør også kunne tas etter 12 dager ved nasjonale transportoppdrag.
  • Mindre forflytninger på korte avstander bør ikke medregnes i daglig kjøretid.
  • Fleksibilitet i forhold til rekkefølge på 15 og 30 minutters pause, samt mulighet for korte utstrekk utover 4,5 timer, avgrenset til eksempelvis 5,5 timer.

  • Geografisk avgrenset kjøring som er tidsavgrenset på kontrakter bør få oppmykning.

 

I etterkant av møtet fulgte NHO Transport opp med et brev for å utdype punktene. Brevet kan leses her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: