Tilknytningsavgiften til drosjesentraler bør kompenseres

Nyhet, Næringspolitikk, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik har utfordret næringsminister Iselin Nybø på manglende kompensasjon til drosjesentralene. Tilknytningsavgiften bidrar til en seriøs og effektiv drosjenæring. Foto: Akershus SP.

Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet har stilt et skriftlig spørsmål til næringsminister Iselin Nybø om dekning av løyvehavernes tilknytningsavgifter til drosjesentralene. Disse blir ikke lenger dekket via kompensasjonsordningen.

Forvaltningen av kompensasjonsordningen ble for noen måneder siden flyttet fra Skatteetaten til Brønnøysundregisteret. Sistnevnte instans har på sin side overlatt deler av arbeidet til PwC.

- I denne forbindelse har man endret fortolkningen av regelverket for kompensasjonsordningen. I stedet for å kompensere hele avgiften som tidligere, vil man kun dekke deler av avgiften knyttet til digitale tjenester og ikke kostnader knyttet til salg, markedsføring og bestillingsfunksjoner. Dette begrunnes med at slike kostnader ikke skal dekkes i henhold til det generelle regelverket. Problemet er imidlertid at drosjesentralene ikke splitter kostnadene, og en slik fortolkning vil gi løyvehaverne langt lavere kompensasjon enn tidligere, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Løyvehaverne er etter drosjereformen ikke lenger pålagt å være tilsluttet en drosjesentral. Denne endringen trådte i kraft 01.11.20.

- Man risikerer med den nye fortolkningen at flere løyvehavere vil velge ikke å være tilsluttet en sentral, og dette leddet vil da miste store deler av inntektene og må redusere sin virksomhet. Sentraltilknytning er en forutsetning for en seriøs og effektiv drosjenæring uten skatte- og avgiftsunndragelser, sier Stordrange.

NHO Transport sendte 10.05.21 en henvendelse til næringsminister Iselin Nybø om samme problemstilling. Kopi ble også sendt til Samferdselsdepartementets politiske ledelse samt berørte stortingskomiteer. Denne henvendelsen har så langt ikke blitt besvart. Næringsminister Iselin Nybø har imidlertid en formell frist på åtte dager for å besvare stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsviks spørsmål.

Les spørsmålet i Stortinget her.

Les svaret fra næringsministeren her.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: