Skuffende av næringsministeren

Publisert

Næringsminister Iselin Nybø har nå svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik og brev fra NHO Transport kompensasjonsordningen og dekning av tilknytningsavgiften for innehavere av drosjeløyver. Næringsministeren opprettholder en ny og omstridt praksis, som medfører at kun deler av avgiften blir kompensert.

Brønnøysundregisteret overtok administrasjonen av kompensasjonsordningen fra Skatteetaten for noen måneder siden. Denne instansen vil kun dekke deler av tilknytningsavgiften og begrenser dermed kompensasjonen til it-relaterte kostnader. Utfordringen er at sentralene i dag ikke splitter kostnadene i forhold til hvilke tjenester de dekker. Løyvehaverne må være tilknyttet en sentral for å få oppdrag fra viktige kunder, men sliter med å betale tilknytningsavgiften hvis kun mindre av denne kompenseres.

Selv om det er sendt separate svar til Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik og NHO Transport, er essensen og konsekvensene for løyvehaverne de samme. Drosjenæringen har dermed fått enda en stor utfordring i tillegg til lavere etterspørsel og økt tilbud via flere løyvehavere etter drosjereformen 01.11.21.

- Hvis løyvehaverne sier opp tilknytningen eller ikke betaler, må sentralene redusere sine tjenester og sentrale funksjoner. Dermed kan hele infrastrukturen på drosjesiden ble skadelidende. Tilknytning til sentral er en viktig forutsetning for en kundevennlig og effektiv drosjenæring uten skatte- og avgiftsunndragelser, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at alt håp ikke er ute. Foreningen vil nå prøve å få Stortinget til å gjøre nødvendige endringer under sin behandling av Revidert nasjonalbudsjett i første halvdel av juni.

Les næringsminister Iselin Nybøs svar her:

Les svaret til NHO transport her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: