NHO Transport

Innhold

Påpeker skjevheter ved kompensasjonsordningen

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Foto: Peter Mydske/Stortinget

Regjeringens siste krisepakke ligger nå til endelig behandling i Stortingets finanskomite. NHO Transport har dermed i et eget notat til komiteens medlemmer påpekt viktige skjevheter ved dagens ordning. Foreningen anmoder komiteen om å korrigere disse ved forlengelse av kompensasjonsordningen til 30.06.21.

Skjevhetene er stort sett knyttet til turbussvirksomheten, og notatet tar dermed fatt i forskjellsbehandlingen av leasingavgifter og egen- eller bankfinansiering av driftsmidler. Det gis full kompensasjon for leasingavgifter, men ved banklån eller egenfinansiering dekkes kun rentekostnader på banklån.

- NHO Transport foreslår dermed at selskaper med egen- eller bankfinansiering skal få kompensert et beløp tilsvarende den skattemessige avskrivningen. Dagens forskjellbehandling ut fra finansieringsmetode skaper en uheldig konkurransevridning mellom selskapene, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

NHO Transport har også beskrevet den uheldige forskjellsbehandlingen ut fra organisasjonsstruktur og -modell. Noen selskaper har organisert turbuss – og rutebussvirksomhet  i samme selskap. Hvis rutebussdelen er dominerende og har et begrenset omsetningsfall, vil man ikke få noen kompensasjon for store tap på turbussdelen fordi selskapets totale omsetningsfall ikke overstiger 30 prosent. Dette har også en konkurransevridende effekt ifølge Stordrange.

- Et siste moment er at ulike kompensasjonsordninger beregnet for forskjellige deler av bransjen ikke lar seg kombinere. Hvis turbuss- og ekspressbussvirksomhetene ligger i samme foretak, må man velges om selskapet skal søke om midler fra kompensasjonsordningen for turbussvirksomheten eller fra støtteordningen for ekspressbuss. Har man delt virksomheten i to ulike selskaper, kan det søkes om midler fra begge ordningene, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.  

Les NHO Transports notat her.

Les NHO Transports tidligere omtale av krisepakken til 16,3 milliarder.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: