NHO Transport

Innhold

Krisepakke til 16,3 milliarder

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Statsminister Erna Solberg presenterte regjeringens nye krisepakke tilknyttet covid-19 i dag. Foto: Thomas Haugersveen, Statsministerens kontor.

Regjeringen presenterte i dag en krisepakke med en total pris på 16,3 milliarder. Denne innebærer blant annet at den generelle kompensasjonsordningen forlenges til 30.06.21. Kompensasjonsgraden økes til 85 prosent, noe som er en økning på fem prosentpoeng i forhold til dagens nivå.

Statsminister Erna Solberg åpnet pressekonferansen med å gi uttrykk for stor usikkerhet med hensyn til fremtidig utvikling. Regjeringen operer dermed med tre ulike scenarier.

Det mest optimistiske alternativet tilsier at vaksineringsgraden og smittesituasjonen gjør det mulig å avvikle de fleste restriksjoner før sommeren. Det mest pessimistiske scenariet medfører at en del restriksjoner må opprettholdes helt frem til nyttårsskiftet.

- Regjeringen har denne gangen prioritert tiltak overfor ungdom og studenter. Det er fornuftig fordi denne gruppen sannsynligvis har møtt de største utfordringene under pandemien, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Frist for bedrifters innbetaling av skatter og avgifter utsettes til 1. juli. I tillegg til forlengelse og styrking av kompensasjonsordningen, settes det av en milliard til hardt rammede kommuner. Disse midlene kan videreføres til lokale bedrifter eller næringer med særlige behov. Det bevilges også økte midler til Innovasjon Norge. Disse pengene skal videreformidles til bedrifter med større omstillingsbehov.

Kollektivtransport
- Det avsettes over 7 milliarder til luftfarten i dagens krisepakke og 100 millioner ekstra til persontogtrafikken. Dessverre er den fylkeskommunale kollektivtrafikken ikke inkludert i denne krisepakken til tross for at regjeringen for to uker ble gjort oppmerksom på behov for ytterligere kompensasjon for tapte billettinntekter og merkostnader gitt dagens svært strenge restriksjoner og lave passasjertall. Det er allerede bevilget 1.250 millioner i statsbudsjettet, men dette er ikke tilstrekkelig for å opprettholde det samfunnskritiske tilbudet over lengre tid, sier Stordrange.

Finansministeren presiserte på pressekonferansen at regjeringen stod ved løftet om å kompensere kommunal sektor for alle ekstra kostnader og inntektstap. Stordrange mener dette indikerer at mer midler til kollektivtrafikken blir et tema ved behandling av revidert nasjonalbudsjett i mai.

Følger ikke opp Stortingets anmodninger
Stortinget fattet 18.01.21 et omfattende anmodningsvedtak bestående av 24 punkter, som regjeringen ble bedt om å innarbeide i krisepakken. Regjeringen har ikke fulgt opp alle disse punktene.

- Det er særlig skuffende at regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets punkt om likebehandling av bedrifter med ulike finansieringsformer. I dag får man kompensert leasingavgifter, men ikke avdrag på lån eller avskrivninger av driftsmidler. Dette fører til en uheldig konkurransevridning og forskjellsbehandling, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport, Jofri Lunde.

Regjeringen fulgte heller ikke opp vedtaket om at myndighetspålagt vedlikehold og tilsyn skal inngå i faste uunngåelige kostnader i kompensasjonsordningen. For busselskapene ville det vært enkelt å kunne dokumentere omfang av og hjemmel for slike kostnader.

Permitteringsordninger
Regjeringen foreslo 13. januar at permitteringsperioden skulle forlenges til 1. juli. Imidlertid vedtok Stortingsflertallet få dager senere at den burde prolongeres til 1. oktober, noe NHO har støttet.

I krisepakken henviser regjeringen imidlertid til Revidert nasjonalbudsjett 2021 hvor de vil presentere en ny vurdering av innretningen av de økonomiske tiltakene for permitteringsordninger.

- Nå blir det nok opp til Stortinget å avgjøre hvor lenge permitteringsordningen skal opprettholdes. I nasjonalforsamlingen blir det nok igjen flertall for å sette datoen til 1. oktober, avslutter Lunde.

Regjeringen har foreslått at arbeidsgiverperiode II på fem dager utsettes fra 1. mars til 1. juli 2021. Dette medfører at arbeidsgiver i juli må betale lønn i fem dager når permitteringsperioden har passert 30 uker.

Les regjeringens pressemelding her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: