Markerte motstand mot forskjellsbehandling

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Rundt 60 turbusser var 11.03.21 godt markert i Oslo sentrum med budskap om likebehandling av lån og leasing i kompensasjonsordningen. Initiativtakerne til aksjonen møtte også flere stortingsrepresentanter på Eidsvoll plass utenfor Stortinget.

Kompensasjonsordningen for næringslivet forskjellsbehandler bedrifter ved at leasingavgifter dekkes, men ikke faste kostnader til avdrag på banklån eller avskrivninger ved egenfinansiering. Dette rammer turbussnæringen spesielt hardt, og dette var bakgrunnen for markeringen.

Dialog med politikere
Det var gitt nødvendige tillatelser til aksjonen fra politiets side, og fem frittstående turbusselskaper stod bak aksjonen. Fem stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet møtte opp foran Stortinget for å høre aksjonistenes budskap. NHO Transport var også representert på Eidsvolds plass.

- Lederne for aksjonen var flinke til å få frem sitt budskap. Det er klart at forskjellsbehandlingen av leasingsavgifter og bank- eller egenfinansiering gir en konkurransevridende effekt og tapper en del selskaper for kapital. Deres kapital er bundet opp i driftsmidler i form av busser, som ikke kan realiseres til en fornuftig pris i dagens marked, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Under samtalen med politikerne kom det frem at forskjellsbehandlingen av finansieringsmodeller hadde blitt diskutert ved behandlingen av flere krisepakker og budsjett basert på innspill fra NHO Transport og enkeltaktører. Det hadde imidlertid ikke vært mulig å få til et flertall for en løsning. Dette til tross for at et flertall i et anmodningsvedtak i januar i år ba Regjeringen om å komme tilbake med en løsning i forbindelse med siste krisepakke.

Vil ta opp saken på nytt
De fremmøtte representantene fra Stortinget lovet å jobbe videre med problemstillingen. Dette kan gjøres i forbindelse med Revidert nasjonalbudsjett i mai eller via et såkalt representantforslag. Det tar noen måneder å få behandle et representantforslag.

- NHO Transport nevnte på denne bakgrunn at en kompensasjonsordning burde gi en viss tilbakevirkende kraft for å kompensere en forskjellsbehandling gjennom et helt år. I tillegg ble det nevnt at Stortinget burde følge opp Samferdselsdepartementets arbeid med eventuell innføring av danske kabotasjeregler. Det er viktig at turbussnæringen sikres likeverdige konkurransevilkår i forhold til utenlandske aktører når turistene vender tilbake til Norge, sier Stordrange.

Pålitelig og viktig næring
Tom Roger Øydne fra Risdal Touring AS avsluttet sekvensen foran Stortinget ved å fremheve turbussenes beredskapsmessige betydning. Han hevdet også at man kan stole på norsk turbussnæring.  

- Dette er antageligvis den verste vinterdagen i Sør-Norge dette vinterhalvåret. Vi hadde avtalt å møtes klokken 11.00, og alle møtte senest 11.05, sa Øydne.

Han hevdet også at langt flere hadde lyst til å delta, men hadde ikke økonomisk handlingsrom til å stille opp. En av sjåførene hadde startet på Evje klokken tre om natten og måtte kjempe mot 50 cm nysnø den første delen av veien.

Les pressemeldingen fra aksjonen

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: