NHO Transport

Innhold

Må hindre tap av arbeidsplasser og skatteinntekter

Ulike konkurransevilkår mellom norske og utenlandske turbusser fører til at Norge taper arbeidsplasser og skatte- og avgiftsinntekter. I god tid før turistene vender tilbake bør Norge innføre danske regler for utenlandske turbusser. Dette skriver administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange, i et hovedinnlegg i Dagens Næringsliv 12.02.21.

Arbeidstilsynets kontroller viser at 60 prosent av de utenlandske sjåførene ikke får lovfestet minstelønn. De utenlandske aktørene betaler heller ikke merverdiavgift, og på denne måten utkonkurreres norske turbusselskaper.

Stordrange hevder i innlegget at Norge taper både arbeidsplasser samt skatte- og avgiftsinntekter. I tillegg blir den norske beredskapen skadelidende. Antall norske turbusser er redusert med 28 prosent de siste årene, og det kan dermed være vanskelig å få tak i turbusser når flyplassene må stenge, togene stanser eller en naturkatastrofe inntrer.

Utenlandske turbusser kan i dag operere i Norge "midlertidig", noe som i praksis tilsier at de er i Norge hele sommersesongen. Ifølge Stordrange er løsningen å innføre danske regler for kabotasje, som medfører at utenlandske  turbusser kun kan operere i Danmark i en uke sammenhengende. De kan heller ikke være i Danmark mer enn en uke per måned. I innlegget blir det også understreket at norske politikere bør innføre disse reglene nå slik at alle aktører kjenner spillereglene i god tid før utenlandske turister igjen vender tilbake til Norge.

Les teksten her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: