Innspill til Koronakommisjonens evaluering og læring

Foto: Koronakommisjonen.no.

På oppdrag fra regjeringen har Koronakommisjonen grundig gjennomgått og evaluert pandemien. Med perspektiv fra en samfunnskritisk og berørt næring leverte NHO Transport 11.06.21 en høringsuttalelse til kommisjonens rapport og videre arbeid.

En uavhengig kommisjon ble nedsatt for å gjennomgå og trekke lærdom fra covid 19-utbruddet i Norge. Kommisjonens rapport, NOU 2021:6, har vært på offentlig høring.

- NHO Transport deler kommisjonens hovedkonklusjon om at myndighetene samlet sett har håndtert pandemien godt. Oppsummert mener vi at myndighetene burde gitt hele kollektivtrafikken mer forutsigbare økonomiske og praktiske rammevilkår. Myndighetene bør også tilrettelegge for at den kan gjenvinne og styrke sin rolle i samfunnet etter pandemien, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

Ved fremtidige kriser bør bransjen gjøres best mulig i stand til å utøve sin samfunnskritiske funksjon effektivt og målrettet. Foreningen har kommentert rapportens kapittel 31 om sentrale samfunnsfunksjoner og kapittel 32 om konsekvenser av pandemien.

Les NHO Transports høringsuttalelse.

Les alle høringsuttalelsene på regjeringen.no.

Mer informasjon på www.koronakommisjonen.no

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: