Innkjøpsrådene for tunge kjøretøy er oppdatert

Bærekraftig biodrivstoff skal ikke lenger anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester. Direktoratet for økonomistyring og forvaltning (DFØ) har publisert veiledning til innkjøpere i en ny drivstoffmatrise. Saken diskuteres på Stortinget.

Bruk av elektrisitet, hydrogen og biogass er det eneste som skal premieres i offentlige anbud. Fornybart flytende biodrivstoff likestilles med fossilt drivstoff i den nye innkjøpsmatrisen som er tilgjengelig på anskaffelser.no.

Reflekterer ikke klimagevinst

DFØ og Miljødirektoratet hevder biodrivstoff ikke har klimaeffekt i offentlige anskaffelser fordi det omsettes i massemarkedet. I høringsrunden mottok DFØ en rekke kritiske tilbakemeldinger fra bestillere, brukere og andre deler av verdikjeden.

- Det er beklagelig at disse innvendingene ikke ble tatt til følge og at de nye innkjøpsrådene publiseres like før klimameldingen behandles på Stortinget, sier næringspolitisk sjef i NHO Transport Jofri Lunde.

I en uttalelse til Klima- og miljødepartementet har 17 aktører, deriblant NHO Transport, bedt om at biodrivstoff  for 100 prosent brukerne telles utenom det generelle omsetningskravet til veitrafikken.

Biodrivstoff er klimapolitikk

Til Stortingets behandling av klimameldingen har det kommet mange innspill om hvordan biodrivstoff kan redusere utslippene fra næringstransporten.

- Det bør fortsatt være attraktivt og hensiktsmessig å bruke 100 prosent biodrivstoff til å oppnå reelle klimagevinster. NHO Transport har anbefalt at bærekraftig biodrivstoff sertifisert for lav avskogingsrisiko selges avgiftsfritt til næringstransporten, sier administrerende direktør i NHO Transport Jon H. Stordrange.

Klima- og miljøvernminister Sveinung Rotevatn ble nylig utfordret på denne problemstillingen av stortingsrepresentant Sverre Myrli fra Arbeiderpartiet. Rotevatn er tydelig på at regjeringen ønsker å øke bruken av bærekraftig biodrivstoff i Norge. Les ministerens svar på spørsmålet i Stortinget.

Her er den nye drivstoffmatrisen for tunge kjøretøy

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: