Uforståelig helomvending i offentlige innkjøpsråd

Publisert

Biodrivstoff har vært en viktig bidragsyter til reduserte klimagassutslipp i persontransporten.

Flytende biodrivstoff skal ikke lenger anbefales i offentlige kontrakter om transporttjenester. Det foreslår Direktoratet for økonomistyring i sin reviderte veiledning om klima- og miljøvennlige drivstoff og energibærere i veitrafikken. NHO Transport er kritisk til premissene som legges til grunn og ber direktoratet basere rådene på vekting av reelle klimagevinster.

Fossilt drivstoff er ikke bærekraftig og bør dermed fases ut så snart andre alternativer er konkurransedyktige og tilgjengelige på markedet.

Takket være omfattende bruk av biodrivstoff, spesielt HVO i de fylkeskommunale kontraktene, er klimagassutslippene fra norske busser kraftig redusert de siste årene. Det viser NHO Transports kartlegging.

Biodrivstoff har så langt blitt premiert med inntil 7 av 10 mulige poeng i drivstoffmatrisen som innkjøpere kan benytte i offentlige anbud. Med støtte fra Miljødirektoratet foreslår Direktoratet for økonomistyring (DFØ) nå at flytende biodrivstoff ikke lenger skal premieres. De hevder dette ikke vil ha klimaeffekt fordi biodrivstoffet uansett vil bli omsatt gjennom omsetningspåbudet og salg i massemarkedet.

I 2020 blir det brukt cirka 52 millioner liter flytende biodrivstoff til busstransport. Hvis direktoratene har rett, betyr det at fylkeskommunene vil bruke rundt 369 millioner kroner på et tiltak som har null klimaeffekt i 2020 gitt dagens prisforskjell mellom autodiesel og biodiesel.

- NHO Transport mener forslaget fra direktoratet fullstendig bryter med de prinsipper som til nå har styrt klimapolitikken. Veiledningen til offentlige innkjøpere bør basere seg på mål om klimagassreduksjoner ved de ulike energibærerne og drivstoffene. Den nye drivstoffmatrisen likestiller eksempelvis biodrivstoff og fossilt drivstoff, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Den nye veiledningen kan bidra til en raskere overgang til elbusser og biogassbusser enn det som er samfunnsøkonomisk lønnsomt, sett i forhold til klimamålene.

- Vår oppfordring er at Miljødirektoratet utvikler en ordning hvor klimaeffekten av 100 prosent biodrivstoffprodukter kommer i tillegg til bruken av biodrivstoff i massemarkedet. NHO Transport mener det også i fremtiden bør være attraktivt og hensiktsmessig å bruke flytende biodrivstoff i kollektivtrafikken og annen nyttetransport for å oppnå reelle klimagevinster, sier Lunde.

Les NHO Transports høringsuttalelse til Direktoratet for økonomistyring.

Les grunnlaget for direktoratets vurderinger.

Les NHO Transports innspill om biodrivstoff og klimapolitikk i statsbudsjettet for 2021.

Les kartleggingen av drivstofforbruk og klimagassutslipp fra norske busser fra mars 2020.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: