Fra bøter til gebyr

Fra 1. september vil det bli økt bruk av gebyrer for brudd på vegtrafikkloven. Foto: NHO Transport.

I forbindelse med regjeringens arbeid mot arbeidslivskriminalitet vil Statens vegvesen fra 1. september få mulighet til å ilegge gebyrer på stedet for brudd på blant annet kjøre- hviletidsreglene, fremfor anmeldelse.

NHO Transport støttet regjeringens forslag om å gå fra anmeldelser til gebyr for brudd på ulike forhold, inkludert kjøre- hviletidsreglene

Det er både Statens vegvesen og Politiet som får myndighet til å ilegge gebyrene. Overtredelser på vegtrafikkloven vil i all hovedsak medføre gebyr til sjåfør, men også ved noen tilfeller bileier. Gebyrenes størrelse vil variere fra kr 1000 til kr 4000 per overtredelse. Ved brudd på flere områder vil gebyrene bli større, men ikke høyere enn kr 20 000 til sjåføren, og kr 40 000 til transportselskapet per sjåfør. 

Mer effektive kontroller og økt trafikksikkerhet

Det er i hovedsak enkelte brudd på reglene om kjøre- og hviletid som nå blir gebyrbelagt.

Utekontrollsjef i Statens vegvesen, Kjetil Wigdel er fornøyd med endringene.

– I dag anmelder vi disse bruddene til politiet, men fra 1. september kan vi ilegge gebyr selv. Det vil frigjøre mye tid hos oss og hos påtalemyndigheten. Vi tror også gebyr vil være mer preventivt enn en anmeldelse, sier Wigdel.

Hvilke overtredelser endringen gjelder for er spesifisert i forskriften: Forskrift om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikklovgivningen (Lovdata)

– Vi mener disse gebyrene er av en slik størrelse at de vil føre til færre overtredelser. Det vil igjen føre til mer uthvilte tungbilførere og bedre trafikksikkerhet for alle trafikanter. Det at foretakene også får gebyr, mener vi vil bidra til likere konkurransevilkår i transportbransjen og bedre arbeidsvilkår for førerne, sier Kjetil Wigdel.

Dersom det er mistanke om at gebyr ikke blir betalt, har Statens vegvesen mulighet til å holde igjen kjøretøyet.

– I den nye forskriften er det også innført et såkalt solidaransvar for en rekke overtredelser. Det innebærer at både fører og foretak kan bli holdt ansvarlig for gebyret, avslutter Wigdel.

Flere endringer i vente

Utover brudd på kjøre- hviletidsreglene, arbeides det nå også med å å innføre gebyrmulighet for flere forhold, deriblant kabotasje. NHO Transport har også i denne høringen levert innspill, der det ble påpekt viktigheten av å tydelig definere kabotasje innen persontransport som i dag er tillatt som en "midlertidig aktivitet". Uten en slik definisjon vil ikke brudd på kabotasjereglene kunne gebyrlegges på linje med godsnæringen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: