Åpner for delvis nettbasert etterutdanning

Foto: Lars Thorvaldsen.

Inntil 12 timer av undervisningen av yrkessjåfører kan nå gjennomføres med nettbaserte samlinger som et alternativ til fysiske samlinger. Vegdirektoratet har tillatt dette unntaket fra yrkessjåførforskriften § 51 andre ledd, som følge av restriksjoner og smittevern under covid-19.

Forskriften som regulerer den nye undervisningsformen, er kunngjort på lovdata.no.

NHO Transport er tilfreds med at Vegdirektoratet har lyttet til bransjen i en krevende periode og tillatt det handlingsrommet for nettbasert undervisning som allerede ligger i yrkessjåførdirektivet. Foreningen håper Norge vil tillate 12 timers nettbasert undervisning på permanent basis, slik for eksempel Sverige og Island gjør.

Et forslag om forlengelse av frister for fornyelse av yrkessjåførkompetanse (YSK) og førerkort som følge av covid-19 er til behandling i EU. Det omfatter YSK med utløp til og med april 2021. Følg status for EUs behandling her.

 

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: