555 færre norske turbusser

Publisert

I sommer som tidligere år har det vært mye buss for tog kjøring, en type oppdrag som ofte utføres med turbusser og som i år har vært en viktig inntektskilde for næringen. Nå ber NHO Transport om en forlenget kompensasjonsordning for bransjen. Foto: NHO Transport.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå har antall registrerte norske turbusser blitt redusert fra 1920 til 1365 fra 01.01.20 til første januar 01.01.21. Dette er en nedgang på 29 prosent, og i løpet av de siste 10 årene har 1250 busser blitt borte.

Dette fremgår av en lengre artikkel i Aftenposten og E24 02.08.21, hvor det blir gitt en omfattende beskrivelse av den norske turbussnæringens utfordringer. Det hevdes blant annet at "buss for tog" har hjulpet en del turbussaktører i sommer, og det legges vekt på at selskaper og sjåfører fra ulike deler av landet kjører "buss for tog" i Stor-Osloområdet.

I artikkelen blir det også trukket frem at det er vanskelig å få solgt brukte turbusser i dagens marked. En del busser har dermed blitt avregistrert for å spare kostander, men selskapene vil ikke på denne måten få frigitt den investerte kapitalen. I tillegg faller bussene i verdi, og situasjonen er dermed ødeleggende for både likviditeten og soliditeten.

Behovet for strengere kabotasjeregler blir også nevnt, og NHO Transport understreker blant annet at markedsituasjonen for turbussnæringen sannsynligvis ikke vil bedre seg før sommersesongen 2022. Dagens kompensasjonsordning vil løpe til 31.10.21, og ifølge NHO Transport er turbussnæringen avhengig av at denne forlenges til 01.05.22.

Se artikkelen her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: