NHO Transport

Innhold

Forbedringer av kompensasjonsordningen

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Det er Skatteetaten som forvalter kompensasjonsordningen, via kompensasjonsordning.no

Finansdepartementet har åpnet for innspill til hvordan den nye kompensasjonsordningen kan justeres for å gjøre den enda mer treffsikker. NHO Transport har i denne forbindelse bedt om tre endringer og håper på en snarlig justering.

Hovedtrekkene i den nye kompensasjonsordningen ble presentert like før påske, men alle detaljer var ikke på plass før 17.04.20. De første bedriftene har allerede søkt om kompensasjon for å dekke faste, løpende utgifter og fått penger på konto.

- Finansdepartementet har hele tiden vært åpen på at ordningen ble til veldig raskt og at man dermed måtte gjøre justeringer etter lanseringen. Departementet har imidlertid ønsket et samlet innspill til endringer fra NHO, og NHO Transport har dermed oversendt tre ulike notater til NHO om endringer. Alle disse innspillene er med i NHOs endelige notat til Finansdepartementet, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Ett av notatene omhandler fjerning av egenandelen på kroner 10.000 og grensen for utbetaling av kompensasjon på kroner 5.000. Dette medfører at man må ha minst 16.-17.000 kroner i faste utgifter for å få kompensasjon, noe som går ut over mindre bedrifter og enkeltpersonforetak som drosjeløyvehavere.

- Vi har også i likhet med andre deler av NHO vært opptatt av nøytralitet i forhold til selskapsstrukturer og organisasjonsform. Man må være sikret samme kompensasjon uavhengig av hvorvidt virksomheten er organisert i eget aksjeselskap eller utgjør en integrert del av en større virksomhet med flere forretningsområder med ulik omsetningsutvikling, sier Stordrange.

I det tredje notatet omtales behovet for nøytralitet og konkurranselikhet når det gjelder finansieringsform. Dagens regler tilsier at bedriftene får fradrag for leasingavgifter, men ikke for avskrivninger eller avdrag på banklån.

- Vi er klar over at avskrivninger ikke medfører noen likviditetsbelastning og at kompensasjonsordningen først og fremst skal hjelpe bedriftene likviditetsmessig. Forskjellsbehandlingen medfører imidlertid at man straffer solide bedrifter, som gjennom nøktern forretningsdrift og begrenset utbytte har styrket egenkapitalen og soliditeten. Regjeringen har ved flere anledninger understreket at ordningen primært skal hjelpe solide og levedyktige virksomheter gjennom dagen restriksjoner, og forskjellsbehandlingen med hensyn til finansieringsform bryter med dette prinsippet, avslutter Stordrange.

Les mer om kompensasjonsordningen på NHOs nettside.

NHO - egenandeler

NHO - Likebehandling finansiering

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: