Etterlyser nye internasjonale krav til kollisjonsbeskyttelse

NHO Transport har bedt om møte med samferdselsminister Knut Arild Hareide for å påvirke ECE-kravene til kollisjonsbeskyttelse i busser. Hensikten er å begrense skadeomfanget ved eventuelle møteulykker.

Alle busser i Norge tilfredsstiller gjeldende krav til sikkerhet, men Statens havarikommisjon for transport har tidligere dokumentert at busser har svakere kollisjonssikkerhet enn andre kjøretøygrupper. I forrige uke kolliderte en buss og en personbil i Bergen med tragisk utfall for sjåførene.

- Bussprodusentene innretter produkter og tekniske løsninger etter internasjonalt regelverk. Det mest effektive tiltaket ligger i å skjerpe de internasjonale kravene til kollisjonsbeskyttelse. Dette kan og bør norske myndigheter påvirke gjennom UNECE, sier administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

I 2019 etablerte NHO Transport, Fellesforbundet og Yrkestrafikkforbundet et felles utvalg for sikkerhet i buss. Selv om det statistisk sett skjer få ulykker, skal yrkessjåførene ha både faktisk og opplevd trygghet på jobb.

- NHO Transport fraråder norske særkrav til kollisjonsbeskyttelse gjennom forskrift eller i anbud. Krav som påvirker bussens konstruksjon kan bli praktisk utfordrende, vanskelig å få verifisert og godkjent. Endringer i R107 og R66 vil derimot komme alle busser og sjåfører til gode - og sikre de beste løsningene fra produsentene, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde i NHO Transport.

Les brevet til Samferdselsdepartementet.

Les brev til Samferdselsdepartementet om kollisjonssikkerhet fra desember 2019.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: