Persontransportens konkurransekraft bør styrkes

Nyhet, Næringspolitikk, Kollektivtransport

Publisert

Finansminister Siv Jensen er ansvarlig for merverdiavgiftsregelverket.

Det blir for enkelt å si at alle skal betale samme avgift uavhengig av rammevilkår eller formål. NHO Transport har i en høringsuttalelse til Finansdepartementet argumentert mot at persontransporten skal få 25 prosent merverdiavgiftssats. For å nå transportpolitiske og miljøpolitiske mål på en effektiv måte bør kollektivtrafikkbilletter derimot få nullsats merverdiavgift.

Finansdepartementet ba en ekspertgruppe foreslå fremtidige merverdiavgiftssatser. NHO Transport ga innspill til ekspertene på et møte sammen med NHO 26. februar i år.

I NOU 2019:11 anbefales én enhetlig merverdiavgiftssats for alle varer og tjenester. Det betyr i så fall at satsen på persontransporttjenester vil øke fra 12 til 23-25 prosent merverdiavgift i løpet av tre år.

Kollektivtransportens samfunnsnytte

NHO Transport har belyst kollektivtransportens rolle og kostnadsstruktur i høringsuttalelsen, og argumentert mot en heving av merverdiavgiftssatsen.

- NHO Transport mener at nullsats merverdiavgift for kollektivtrafikkbilletter ville vært et målrettet tiltak for å levere et totalt sett best mulig kollektivtilbud til de reisende. Nullsats for billetter vil bedre rammevilkårene for kommersielle transporttjenester med ekspressbusser og flybusser. Offentlig kjøp av persontransport får også bedre økonomiske vilkår, alternativt kan overføringene fra det offentlige bli redusert, sier Jofri Lunde næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Like konkurransevilkår

Etterlevelsen av merverdiavgiftsregelverket er også vesentlig av hensyn til proveny og like konkurransevilkår for alle næringsdrivende.

- Utenlandske turbussaktører er ikke merverdiavgiftsregistrert, og manglende oppfølging fra Skatteetaten gir anslagsvis et årlig inntektstap på 100 millioner for staten. Alminnelig merverdiavgiftssats vil gi ytterligere konkurransevridning mellom norske og utenlandske aktører, sier Lunde.

Les NHO Transports høringsuttalelse  til Finansdepartementets NOU 2019:11 Enklere merverdiavgift med én sats.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: