Ekspertgruppe fikk innspill om merverdiavgift

Regjeringen har satt ned en ekspertgruppe som skal vurdere hvordan merverdiavgiften kan utformes enklere og med færre satser enn i dag. NHO, NHO Transport og tre andre landsforeninger deltok på et innspillsmøte i Finansdepartementet 26. februar.

NHO Transport fremhevet to poenger på dagens møte.

- Innfør "nullsats" for merverdiavgift på billetter til buss, bane og båt. Det vil gjøre det mer attraktivt å reise kollektivt og slik bidra til å nå transportpolitiske og miljøpolitiske mål, sier næringspolitisk sjef Jofri Lunde, og viser til at tilsvarende ordning gjelder for bøker, medier og elbiler.

Persontransport, inkludert kollektivtrafikktjenester, har i dag 12 prosent merverdiavgift. Satsen ble økt med fire prosentpoeng på få år, noe blant annet flybuss- og ekpressbussaktørene ikke fikk kompensert.

Etterlevelsen av avgiftssystemet er også viktig. NHO Transport eksemplifiserte med turbussmarkedet.

- All verdiskaping som skjer på norsk jord skal skattelegges i Norge. Dette er dessverre ikke tilfellet for de utenlandske turbussaktørene. Konsekvensen er at staten går glipp av inntekter fra avgifter og at konkurransevilkårene mellom norske og utenlandske aktører er ulike, sier Lunde. 

Ekspertgruppen, som ledes av tidligere Virke-direktør Vibeke Hammer Madsen, skal levere sin innstilling senest 15. mai 2019. De skal komme med minst en anbefaling som ikke påvirker statens inntekter fra avgiften og minst ett forslag som gir økte inntekter fra avgiften.

Les mandatet til ekspertgruppen og mer informasjon fra Finansdepartementet.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: