Ønsker rekommunalisering av bussdriften i Oslo

Foto: Lukas Næss

Fagforbundets bussarbeiderforening i Oslo har rettet en anmodning til Arbeiderpartiet, SV og MDG i Oslo om å ta tilbake bussdriften i kommunal regi. De tre partiene sitter nå i forhandlinger om en ny byrådserklæring, som skal være klar senest 23. oktober.

Anmodningen ble fremmet via et større oppslag i Dagsavisen 30. september. Hovedargumentet for rekommunalisering er at ansatte i Oslo Sporveier har høyere lønn enn bussjåførene. Bussarbeiderforeningen hevder også at anbud er ren "Fremskrittsparti-politikk".

- Så lenge samtlige fylkeskommuner med ulike og skiftende politiske flertall har anbudsutsatt all bussdrift, blir det feil å karakterisere det hele som Fremskrittspartipolitikk. I tillegg blir det hevdet at bussjåførene har lovens "minstepensjon", noe som ikke er riktig, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Han tilføyer at Bussarbeiderforeningen også glemmer å nevne at sjåførene i Oslo har et eget tillegg på over 10.000 kroner i året, og ukentlig arbeidstid er kun 34 timer. NHO Transport har påpekt disse forholdene i et eget innlegg i Dagsavisen 7. september. I tillegg har NHO Transport i samarbeid med NHO Transport Oslo og Akershus sendt et eget notat til byrådspartiene om anbudsutsettingen i Oslo.

Dagens Næringsliv fulgte opp Dagsavisens omtale via egen lederartikkel 2. oktober. Avisen forsvarer fortsatt anbud og viser til Vista Analyse AS sin rapport, som konkluderer med at fylkeskommunene sparer 10 prosent på anbud kontra egenregi. I tillegg refererer avisen til en rapport utarbeidet av Fafo og Samfunnsøkonomisk Analyse på oppdrag fra LO. Denne viste at det offentlige sparte seks prosent på konkurranseutsetting av "tekniske tjenester" som transport og renovasjon.

Imidlertid hevder Dagens Næringsliv at anbudsutsetting må være et problem fra Arbeiderpartiet siden man har programfestet at partiet "ikke ønsker anbudsprosesser der det konkurreres på ansattes lønns- og arbeidsvilkår". Dette imøtegås i et innlegg fra NHO Transport i Dagens Næringsliv 7. september.

- Det er jo en kjent sak at anbud på bussdrift er underlagt regelverket for virksomhetsoverdragelse, noe som medfører at bussjåførene har krav på ny stilling hos overtakende selskap. De beholder også tidligere lønns- og arbeidsvilkår. Det konkurreres dermed ikke på ansattes vilkår, og følgelig bør ikke anbudsutsettingen være noe problem for Arbeiderpartiet, hevder Stordrange.

 Les artikkelen i Dagsavisen her:

Les innlegget i Dagsavisen her:

Les innlegget i Dagens Næringsliv her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: