NHO Transport

Innhold

Etterlyser svar om løyveproblematikk på flybusstransport

En rekke selskaper plukker opp passasjerer i forbindelse med polske flyavganger og ankomster på Torp lufthavn. Aktørene kjører i dag på turvognløyve på det som tilsynelatende er rutebusstransport.

Sammen med Yrkestrafikkforbundet har NHO Transport nok en gang sendt et brev til Statens vegvesen, med forespørsel om hvilke tiltak som er gjort for å rydde opp i løyveproblematikken som er tilknyttet flybusstransport til Torp lufthavn.

Det ble allerede i mai 2019 sendt et brev til Statens vegvesen hvor NHO Transport, sammen med Yrkestrafikkforbundet og Norges Taxiforbund etterspurte en avklaring rundt den langvarige striden om gråsoner i løyvesystemet på transport til og fra Torp lufthavn. Brevet er per november 2019 ikke besvart. 

Sammen med Yrkestrafikkforbundet, som organiserer bussjåførene på strekningen Oslo - Torp, er det igjen rettet en henvendelse til Statens vegvesen om hvilke tiltak som er gjort for å løse saken. 

Les brevet her.

Bakgrunnen er det bransjen i lang tid har hevdet er ulovlig rutebusstransport på strekningene Oslo/Horten - Torp lufthavn, hvor en rekke aktører benytter turvognløyve på det som tilsynelatende er rutebusstransport. Saken har pågått i hele 10 år uten at det er endelig besluttet hvilken løyvetype som kreves for å drive den transporten som i dag kjøres på turvognløyve. 

I sakens anledning har Statens vegvesen ved gjentatte anledninger gjort vurderinger av regelverket rundt løyver, uten at det har ført til en endelig konklusjon. NHO Transport håper nå en endelig vurdering, med påfølgende sanksjoner vil skape klarhet i usikkerheten som har vært i over ett tiår, også for å unngå liknende situasjoner i andre deler av landet.

Det ble nylig gjort en lengre reportasje om saken på Torp lufthavn av ABC Nyheter, som du kan lese mer om her.  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: