NHO Transport

Innhold

Juridisk gråsone for persontransport må avklares

Flere selskaper frakter i dag reisende til og fra Torp lufthavn i Sandefjord, men ikke alle kjører med samme løyve. Foto: NHO Transport

Sammen med Yrkestrafikkforbundet og Norges Taxiforbund har NHO Transport skrevet en felles henvendelse til Statens vegvesen for å oppklare gråsoner i persontransportmarkedet på Torp lufthavn.

De tre forbundene har sammen skrevet en felles henvendelse på bakgrunn av Vegvesenet sin "nærmere vurdering av grensen mellom turbusstransport og rutebusstransport".

Vurderingen fra Statens vegvesen ble ferdigstilt den 15. februar 2019. Vurderingen kom på bakgrunn av behovet for en oppklaring vedrørende firmaer som over tid har fraktet passasjerer på strekningen mellom Oslo og Horten området, til Torp flyplass med retur. Som Statens vegvesen understreker i nevnte brev kjører aktørene i dag på turvognløyve, ikke rutevognløyve.

Ettersom en endelig oppfølging av saken har latt vente på seg, har NHO Transport, Yrkestrafikkforbundet og Norges Taxiforbund nå anmodet myndigheten om å ta en endelig beslutning i saken gjennom et felles brev. Usikkerheten på Torp har pågått i over 10 år og henvendelsen er sendt på bakgrunn av behovet for forutsigbare rammebetingelser til både buss- og drosjevirksomheter som trafikkerer strekningen. 

Du kan lese det felles brevet her

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: