Foto:

Høyt inntektstap ved nullsats

Nyhet, Bane, Rutebuss, Taxi, Kollektivtransport

Publisert

Kollektivtransporten er i stadig vekst, og er en viktig bidragsyter for å nå klimamålene. Her fra Hamar. Foto: NHO Transport. Foto:

Finansdepartementet har beregnet hva statens provenytap vil utgjøre ved innføring av nullsats for merverdiavgift for persontransport. Dette vil ifølge departementet koste 3,5 milliarder brutto og to milliarder netto.

Regnestykket inkluderer all persontransport og dermed innenlands flyreiser, tog, lokal kollektivtrafikk og drosjevirksomhet. Bruttotallet på 3,5 milliarder er basert på samme offentlig kjøp av persontransporttjenester som i dag, mens nettotallet tar hensyn til at statens kjøp av persontransporttjenester kan reduseres ved nullsats. Disse kjøpene er knyttet til kortbanerutene og statens avtaler om togdrift.

Departementet har også beregnet hva inntektstapet vil bli ved reduksjon av dagens merverdiavgiftssats på 12 prosent og ned til opprinnelige åtte prosent. Denne endringen gir en brutto kostnad på 1,150 milliarder og nettoeffekt på 650 millioner.

- NHO Transport har ved flere anledninger foreslått nullsats på kollektivtrafikk, men vi har aldri inkludert transportformer som fly. Foreningen har primært tenkt på lokal kollektivtrafikk, men ordningen bør også vurderes for taxi og tog. Hvilke transportformer som inkluderes, vil selvsagt påvirke inntektstapet for staten. Det vil imidlertid koste å nå klimamålene i Parisavtalen og innfri EUs krav. Overføring av reisende fra bil til kollektivtrafikk er et viktig virkemiddel i denne forbindelse, sier administrerende direktør i NHO transport, Jon H. Stordrange

Stordrange understeker også at NHO Transport fortsatt vil jobbe for nullsats på kollektivtrafikk. Foreningen har også foreslått dette i sitt høringssvar knyttet til innstillingen fra Ekspertutvalget for vurdering av enklere merverdiavgiftssystem, som foreslo en felles sats på 25 prosent. Finansdepartementets beregninger er gjort på bakgrunn av et konkret spørsmål fra Stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik fra Senterpartiet.

Les Finansdepartementets svar her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: