God rekruttering og stort mangfold

Publisert

NHO Transport gratulerer Unibuss på Lillehammer med Mangfoldsprisen. Foto: Unibuss AS.

Utdanningsstøtte via Lånekassen har bidratt svært positivt til rekrutteringen av yrkessjåfører. 628 voksne personer benyttet anledningen til å bli bussjåfør det første året ordningen var tilgjengelig. Nå kan også lastebilsjåfører få økonomisk støtte via Lånekassen, og siden august i år er ytterligere 281 personer innvilget støtte.

- Dette er svært godt nytt. Utdanningsstøtten har gitt våre medlemsbedrifter større tilfang av yrkessjåfører enn vi kunne håpe på, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Hun viser til at det dokumenterte behovet på 1000 nye bussjåfører årlig var bakgrunnen for at finansieringsordningen ble etablert i 2018

Rekruttering til buss, lastebil og vogntog

Ifølge Lånekassen ble 628 kandidater tildelt utdanningsstøtte for å bli bussjåfør i skoleåret 2018-2019. 464 av disse personene var under 40 år. Fra august i år gis også støtte til lastebil- og vogntogsjåfører. Hittil i undervisningsåret 2019-20 er det 281 personer som har fått støtte til grunnutdanning som yrkessjåfør. Tallet inkluderer buss, lastebil og vogntog.

Inkluderende og mangfoldig næring

- Yrkessjåføryrket kan være en god karriere nummer to. Med lånekassestøtten er en viktig barriere fjernet for voksne som ønsker eller har behov for en ny jobb, sier Lunde.

Bussnæringen har medarbeidere fra over 60 ulike nasjonaliteter og er dermed både en inkluderende og mangfoldig arbeidsplass. Unibuss AS på Lillehammer vant nylig en regional mangfoldspris fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremdragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet.

Les mer om jobbmulighetene for yrkessjåfører.

Les mer informasjon fra Lånekassen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: