Lånekassen tilpasses bussjåførutdanningen

I statsbudsjettet for 2018 åpnes det for at Lånekassen skal kunne støtte bussjåførutdanning for voksne personer. Ordningen vil gjelde fra august 2018.

-Dette er et gjennombrudd for bussnæringen. Lånekassen har til nå ikke kunnet finansiere utdanninger som er kortere enn ett semester. Vi håper ordningen nå utformes slik at den blir attraktiv for alle dem som vil bli bussjåfører, sier Jofri Lunde, næringspolitisk sjef i NHO Transport.

Les NHO Transports kommentarer til Kunnskapsdepartementet.

Utdanningen består av to deler: Førerkort klasse D og yrkessjåførkompetanse for persontransport. Begge deler er relativt kostbart. Yrkessjåførkurset kan tas på fulltid over fem uker og koster cirka 36.000 kroner. I tillegg må du ha «busslappen». Hvor dyrt det blir, avhenger av hvor mange timer du trenger før du består førerprøven, men kostnadene er minst like store som for yrkessjåførkurset.

Det betyr at det vil koste cirka 75.000 kroner for de raskeste elevene. For kandidater som har liten erfaring med trafikkbildet eller svake norskkunnskaper kan det være behov for langt flere timer, og prislappen vil fort stige til mer enn 100.000 kroner.

-Det er viktig at forskriften gir Lånekassen fleksibilitet til å gi den finansieringen som er nødvendig for de ulike kandidatene, som ønsker å bli bussjåfør, sier Lunde.

Kunnskapsdepartementet skriver i sitt høringsutkast:

«Når departementet foreslår å åpne for støtte fra Lånekassen til bussjåførutdanning, er det etter en konkret vurdering av kvalitetssikringen av slik utdanning, kombinert med en vektlegging av den klare samfunnsnytten av å ruste opp kollektivtrafikken.»

Behovet for bussjåfører er stort over hele landet, ifølge Urbanet Analyse sin kartlegging på oppdrag for NHO Transport. Rundt 14.000 nye bussjåfører trengs frem til 2030 for å erstatte dem som går av for alderen.
  

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: