Diskusjon om veibruksavgift på biodrivstoff

Bruk av biodrivstoff er svært utbredt blant mange rutebusselskaper.

Regjeringens forslag om å fjerne fritaket for veibruksavgift på biodrivstoff utover omsetningskravet har fått mye oppmerksomhet i media de siste ukene. Stortinget vil sannsynligvis akseptere eller forkaste forslaget om en uke eller to.

Veibruksavgift på biodrivstoff omsatt utenfor det såkalte omsetningskravet ble fjernet i 2015. Ifølge tall NHO Transport har innhentet blant medlemsbedriftene bruker busselskapene 75 millioner liter biodrivstoff utenfor omsetningskravet per år, noe som gir en utslippsreduksjon på 200.000 tonn Co2 . Innføring av veibruksavgift vil øke busselskapenes driftskostnader med over 270 millioner kroner årlig.

- Avgiften vil gjøre bruk av biodrivstoff svært vanskelig. På anbudssiden må oppdragiverne ta store deler av kostnadene og må redusere rutetilbudet eller øke prisene for å dekke den ekstra kostnaden. Alternativt må de be busselskapene gå over på ordinær autodiesel med de miljømessige konsekvenser dette medfører. For ekspress- og turbussene blir biodrivstoff helt uaktuelt, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.   

Innføring av veibruksavgift vil selvsagt også påvirke godstrafikken og tvinge denne næringen tilbake til autodiesel og klimagassutslippene vil øke. De totale virkningene for transportbransjen ble godt belyst i en større artikkel i Aftenposten 13. november, hvor både administrerende direktør i NHO, Ole Erik Almlid, og leder i LO, Hans-Cristian Gabrielsen, i fellesskap advarer mot avgiftsøkningen.

Det fremgikk også av samme avis 9. november at Byrådet i Oslo ber om at fritaket opprettholdes for at Oslo skal nå sine klimamål. Generalsekretær i Drivkraft Norge og administrerende direktør i NHO Transport hadde også et felles innlegg om avgiftsendringen i Finansavisen 12. november.

Transport.no har tidligere omtalt NHO Transports deltakelse på budsjetthøringene til Stortingets finanskomite, transportkomite,  samt energi- og miljøkomiteen. I tillegg hadde foreningen et innlegg om veibruksavgiften i Dagens Næringsliv 18. oktober, og NHO Transport var også sentral i en reportasje på NRK Kveldsnytt 2. november. (se nederst i artikkelen for reportasjen fra NRK).

- Det er et godt samarbeid innen NHO-fellesskapet i denne saken. Nå venter vi spent på innstillingene fra komiteene på Stortinget de neste to uker. De vil vise om Stortinget aksepterer regjeringens forslag, avviser dette eller utsetter saken til den er bedre belyst, sier Stordrange.

Les spørsmål og svar om innføringen av avgift på biodrivstoff.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post: