Fraråder avgift for biodrivstoff

Foto: Stortinget

Biodrivstoff er det viktigste tiltaket for å redusere klimagassutslippene fra tungtransporten. Full veibruksavgift fra 1.1.20 vil øke driftskostnadene for bussnæringen med over 270 millioner kroner årlig. NHO Transport argumenterte mot forslaget under statsbudsjetthøringen til Stortingets finanskomité 15.10.

Forslaget til statsbudsjett for 2020 ble fremlagt 07.10. Regjeringen foreslår å innføre full veibruksavgift for alt flytende biodrivstoff utover omsetningskravet.

- Transportbedrifter og transportkjøpere ønsker å opptre miljøvennlig. I dag er prisdifferansen mellom biodrivstoff og autodiesel 10-20 prosent siden førstnevnte har avgiftsfritak. Hvis avgiften innføres, øker derimot driftskostnadene for en buss eller et godskjøretøy med 15 til 18 kroner per mil, sa administrerende direktør Jon H. Stordrange i NHO Transport.

Sammen med NHO, Drivkraft Norge, NLF og flere andre organisasjoner argumenterte NHO Transport mot avgiften i finanskomiteens høringer.

- Avgiften vil gi betydelig økte kostnader ved bruk av biodrivstoff. Konsekvensen blir enten at fylkeskommunene må redusere rutetilbudet eller gå over til autodiesel i anbudskontraktene. Alternativt må avgiftsøkningen kompenseres av staten. For markedsbaserte ekspressbusser, flybusser og turbusser tilsier konkurransesituasjonen at de ikke kan velge biodrivstoff, sa Stordrange.

Full veibruksavgift vil sannsynligvis bidra til at de totale klimagassutslippene fra tungtransporten øker, i strid med klimapolitikken. Organisasjonene ba om at avgiften ikke innføres. Subsidiært bør et slikt forslag utredes nærmere sammen med brukere og leverandører.

Les NHO Transports innspill til finanskomiteen.

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: