Ambisiøs erklæring i Oslo

Arbeiderpartiet, SV og MDG offentliggjorde i dag sin byrådserklæring for perioden 2019-2023. Kollektivreisende har mye å glede seg over, mens bilistene vil møte ytterligere begrensninger.

Arbeiderpartiet, SV og MDG har også hatt byrådsansvaret i siste periode, men har ikke rent flertall i bystyret. De har dermed hatt et samarbeid med Rødt og dette vil antageligvis fortsette de neste fire årene.

Byrådet vil blant annet redusere enkeltbilletter for kollektivreiser med 20 prosent, utvide familerabatten til alle dager utenom rushtid og avlyse planlagte takstøkning fra 2020. De lover også å "få på plass flere tusen nye ukentlige avganger på buss, t-bane og trikk". Samtidig skal fremkommeligheten økes ved å fjerne parkeringsplasser, etablere flere kollektivfelt og fjerne elbiler "der det forsinker bussen".

- Disse tiltakene er jo positive for kollektivreisende og vil forhåpentligvis medføre at flere velger denne transportformen fremfor privatbil. I tillegg legges det opp til ytterligere begrensninger på bilbruken. Byrådet vil at alle biler i Oslo skal være fossilfrie innen 2030, og nye fossildrevne biler kjøpt fra og med 2020 må betale ekstra avgifter i bomstasjonene og ved parkering. Det varsles også at elbil-eierne gradvis må betale for plassen de opptar i byen, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.

Når det gjelder større infrastrukturutbygginger, vil Byrået prioritere ny t-banetunnel gjennom sentrum og Fornebubanen. På den annen side ønsker ikke Byrådet igangsetting av nye og større veiprosjekter som ny E18 vestover og ny E6 østover.

Les hele byrådserklæringer her:

Motta nyhetsbrev?

Motta nyhetsbrev?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: